31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Konferencja w siedzibie PSSE w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu przy współudziale Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zorganizowała dniu 02.12.2022 r. w siedzibie PSSE spotkanie dot. monitoringu ewentualnych zmian jakości wody w rejonie potencjalnego oddziaływania likwidowanej kopalni „Olkusz-Pomorzany”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZGH, jednostek samorządowych z terenu powiatu i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz profesor dr hab. inż. Jacek Motyka. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. technicznych PWiK sp. z o.o. Pan Adam Kamionka przedstawił prezentacje dot. monitorowania przez Przedsiębiorstwo jakości wód podziemnych. Lek. med. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Agata Knapik zaprezentowała działania podjęte przez PSSE, w tym zwiększenie zakresu badań oraz wnioski z dotychczas uzyskiwanych wyników badań wody.

Prezes ZGH „Bolesław” S.A. Bogusław Ochab omówił w swoim wystąpieniu m.in. etapy likwidacji kopalni, dotychczasową analizę i interpretację zmian w środowisku wodnym podczas wypełniania się leja depresji. Kolejny prelegent - prof. Jacek Motyka podkreślił, iż jedynym miarodajnym sposobem kontroli zmian środowiska wodnego jest wykonywanie badań poziomu wody oraz jej jakości w punktach piezometrycznych. Profesor stwierdził również, że ZGH prowadzi powyższe badania w zakresie monitoringu środowiska wodnego bardzo dobrze, zarówno w zakresie analizowanych parametrów i częstotliwości badań.

W podsumowaniu konferencji stwierdzono brak nieprawidłowości i zmian w jakości wody dla mieszkańców z czynnych ujęć oraz brak zagrożenia jakości wody w wyniku likwidacji kopalni. Brak również zmian w poziomie zwierciadła wody w ujęciach. Uczestnicy wskazali na potrzebę kontynuacji współpracy oraz systematycznych spotkań w celu aktualizowania informacji dot. monitoringu jakości wód.

Udostępnij: