31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Polska Izba Ekologii we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa zorganizowała 12 października br. konferencję pn.: Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji.

Konferencja miała na celu omówienie problemów, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz oddziaływanie górnictwa na środowisko naturalne. Szczególnie dużym wyzwaniem jest szeroko pojęta działalność górnicza związana z eksploatacją a następnie likwidacją kopalń, która powoduje nieuniknione zmiany w ekosystemie. Działania powyższe stanowią również ogromne wyzwanie hydrogeologiczne.

Moderatorem konferencji był Pan Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii. Konferencję podzielono na dwa panele, które podsumowywała ożywiona dyskusja. W konferencji wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Państwowego Instytutu Geologicznego, Zakładu Ochrony Wód oraz przedstawiciel firmy WOFIL specjalizującej się w projektowaniu instalacji ozonowania wody. Wśród tak zacnego grona Prezes ZGH „Bolesław” S.A. Bogusław Ochab przedstawił referat pn.: Hydrogeologiczne i środowiskowe wyzwania związane z likwidacją kopalni Zn Pb „Olkusz-Pomorzany”.

Wybrane slajdy z prezentacji Prezesa Bogusława Ochaba

Konferencja PIE

 

Udostępnij: