31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Realizacja przez ZGH „Bolesław” S.A. strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Spółki i kształtowania właściwych relacji z otoczeniem.

Strategia opiera się na maksymie „Jak biznes to ze społecznością i tradycją” – Dbałość o Tradycje – Odpowiedzialny biznes – Partnerstwo społeczne.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w ZGH Bolesław.

Udostępnij: