Górnictwo - Dawniej i dziś

Eksploracja podziemnego świata. Praca olkusko-bolesławskich górników na przestrzeni lat.

Górnictwo

W tej części spróbujemy lepiej zrozumieć podziemny świat, w jakim przez wieki pracowali olkusko-bolesławscy górnicy, i dowiemy się, jak wyglądają metody eksploatacji w świecie współczesnym.

Najstarsze metody eksploatacji można będzie oglądać w postaci rysunków Jerzego Agricoli „O górnictwie i hutnictwie 12 ksiąg” na mikrofilmie, a współczesny obraz kopalni zobaczymy za pomocą najnowocześniejszego systemu rzeczywistości wirtualnej 3D (VR). To stanowisko nazwaliśmy „Symulatorem kopalni „Pomorzany”. Dla urozmaicenia przestrzeni umieszczono kilka eksponatów ze zbiorów ZGH, które związane są z tematyką tej strefy. Centralne miejsce zajmuje interaktywny ołtarz świętej Barbary, patronki górników.