Wystawa

Kopalnia Wiedzy o Cynku to oddanie hołdu - górnikom olkusko-bolesławskich kopalń i hutnikom huty Bolesław, wszystkim pracownikom, którzy pracując w strukturach naszego przedsiębiorstwa tworzyli jego historię.


W przestrzeni zabytkowego budynku administracyjnego byłej kopalni Ulisses powstała wystawa poświęcona naszej górniczo-hutniczej tradycji. To forma utrwalenia świata, który za niedługo odejdzie w przeszłość, stanie się jedną z kart historii naszego regionu.