Multimedia

film zawiera rys historyczny początków górnictwa rud na ziemi olkuskiej i sposobów odwadniania wyrobisk aż do momentu wyłączenia pomp odwadniających.

Ostatnia kropla wody z kopalni Olkusz-Pomorzany

 

Zdjęcia i realizacja: Franciszek Rozmus
Scenariusz: Józef Niewdana, Zbigniew Adamczyk, Franciszek Rozmus
Narrator: Józef Niewdana
Zdjecia archiwalne: Józef Niewdana, Marek Piotrowski, Grzegorz Onyszko, Jerzy Glanowski
Mapy: Zbigniew Adamczyk

W filmie wykorzystano fragment filmu Andrzeja Tyca z monitoringu na rzece "Białej"
W filmie wykorzystano fragment filmu "Szansa Białej Przemszy" Stowarzyszenie Gmin Szansa Białej Przemszy"