Informacje

KWoC

W piątek 28 lipca 2023 roku geolodzy z 12 krajów reprezentujący 6 kontynentów zwiedzili Kopalnię Wiedzy o Cynku. Byli to uczestnicy międzynarodowej konferencji INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HISTORY OF GEOLOGICAL SCIENCES (INHIGEO) SYMPOSIUM, która organizowana jest w Krakowie w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2023.


Zwiedzający naszą wystawę, traktującą o górniczo-hutniczej tradycji regionu olkusko-bolesławskiego, mieli możliwość zobaczyć współczesny obraz kopalni wyłaniający się w wirtualnej rzeczywistości. Wrażenia wzrokowe uzupełniały, wypełniające przestrzeń wystawową, rozlegające się autentyczne dźwięki żywiołów i odgłosy pracujących maszyn/urządzeń górniczych i hutniczych. One potęgowały dramaturgię multimedialnego widowiska. Twórcy tę autentyczność starali się zachować w każdym calu wystawy. A jest ona tym bardziej ważna, gdyż z końcem 2020 roku do historii już przeszło górnictwo cynkowo-ołowiowe nie tylko w rejonie olkusko-bolesławskim, ale w Polsce. Przekaz jest próbą prezentacji w nowoczesnej formie trudnych, a wręcz niebezpiecznych warunków pracy górnika.

Geolodzy szczególnie zainteresowani byli wielkoformatowym przekrojem geologicznym przez złoże „Pomorzany”, a także interaktywną instalacją przypominającą „tunel czasu”, z magicznym widokiem zastygłych w czasie minerałów z różnych er w dziejach naszej planety. Padło wręcz porównanie efektów multimedialnych do „Gwiezdnych wojen”.

Naukowcy mieli także okazję spojrzeć na unikalną już kolekcję minerałów zgromadzonych w sali o nazwie PARAGENEZA MINERAŁÓW. Wielkoformatowy ekran dał możliwość zgłębienia wiedzy na temat właściwości fizyko-chemicznych wybranych grup minerałów – bogactwa naszej olkusko-bolesławskiej ziemi.

Geolodzy, którzy corocznie spotykają się w różnych krajach, odwiedzając wiele ciekawych i niezwykłych miejsc na świecie, podkreślali, że nasza ekspozycja multimedialna jest wyjątkowa i unikatowa. Geologia i górnictwo pokazane w takiej nowoczesnej formie, to rzecz niespotykana chyba nie tylko w Polsce.
Dał temu wyraz prof. Stanisław Wołkowicz zamieszczając w Księdze Pamiątkowej wpis o treści: „W imieniu dużej międzynarodowej grupy, uczestników 48 Komisji Historii Nauki Geologicznej (INHIGEO) chcę wyrazić wielkie uznanie dla samej idei tego muzeum oraz koncepcji działania. Jest to fantastyczna forma promowania wiedzy o geologii i górnictwie. Pokazuje kierunek, w jaki sposób można wykorzystać pozostałości po górnictwie do edukacji. Gratulacje!!! Prof. Stanisław Wołkowicz”.

Temu wielce zasłużonemu pracownikowi Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zawsze leżała na sercu sprawa edukacji w dziedzinie geologii. Czy ten nasz skromny wkład spełnia jego oczekiwania? W ostatnim słowie skierowanym do oprowadzających zapewnił, że jeszcze raz, już na spokojnie, postara się zwiedzić tę wystawę.
Może warto dodać w tym miejscu, że bezpośrednio po szacownym gremium, wystawę zwiedziła 22-osobowa grupa dzieci półkolonijnych z Miechowa (IV klasa). Dzieci bardzo zdyscyplinowanych i chłonących wiedzę, zadających dużo pytań. Może dla profesora będzie to krzepiącym symptomem faktycznej wrażliwości młodego pokolenia na sprawy związane ze znaczeniem surowców w życiu człowieka.