Informacje

KWoC

Do Kopalni Wiedzy o Cynku dotarło Radio Kraków. Redaktor Jan Stępień nagrał materiał do audycji „Pejzaże Regionalne”, którą emitowało radio 4 grudnia 2022. Informacji o tej niezwykłej kopalni udzielali przewodnicy KWoC Jan Ryszard Chojowski i Marek Piotrowski oraz Józef Niewdana, Alina Włoch i Małgorzata Łaskawiec.

Redaktor Jan Sypień jednoznacznie stwierdził, iż KWoC, co prawda jest ekspozycją stałą, dedykowaną górnikom olkusko-bolesławskich kopalń i hutnikom Huty Bolesław, ale warte obejrzenia nie tylko przez mieszkańców Ziemi Olkuskiej.

Zatem zapraszamy do posłuchania audycji:
https://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne-audycja-z-dn-412-2022-r