Informacje

Aktualności z Kopalni Wiedzy o Cynku

W dniach 9–10.09.2022r. gminy: Jerzamowice-Przeginia i Wielka Wieś (Dolina Będkowska, Dolina Kluczwody) zorganizowały 5. Festiwal Nietoperzy. W ramach imprezy w panelu artystyczno-kulturowym prowadzonym przez Polską Akademię Nauk z Krakowa zaprezentowała się Kopalnia Wiedzy o Cynku.

Uczestnicy mogli obejrzeć skarby kopalń olkusko-bolesławskich: urokliwe rudy w postaci  naciekowych form markazytu tzw. „złoto głupców”, szczotki krystaliczne galeny, simsonity, piryty, kryształy kalcytu, wielobarwne zgłady blendy cynkowej i inne ciekawe okazy. Zaprezentowano również wydawnictwa ZGH „Bolesław” S.A. m.in. dot. historii, tradycji, geologii i żywiołów w kopalniach olkusko-bolesławskich oraz materiały promujące wystawę KWoC. W trakcie panelu odbyło się spotkanie z Panem Józefem Niewdaną, emerytowanym hydrogeologiem byłych kopalń ZGH „Bolesław”, który w bardzo interesujący i dowcipny sposób przedstawił historię i ciekawostki związane z tradycjami górniczymi. Pan Józef Niewdana wystąpił w galowym mundurze górniczym a strój olkuskiego gwarka zaprezentował pan Franciszek Rozmus.

Kopalnia Wiedzy na 5 Festiwalu Nietoperzy