Historia

Ciekawostki, Felietony, Publikacje

MUNDUR GÓRNICZY

Współczesny galowy mundur górniczy ustanowiony został w 1949 r. W swej stylistyce nawiązuje do mundurów górniczych z końca XIX wieku. Są to pradawne elementy górniczej odzieży roboczej, pełniące niegdyś konkretne funkcje użytkowe. Krótka pelerynka to pozostałość po obszernej pelerynie, chroniącej niegdyś przed wodą w kopalni, liczne zakładki na piersiach i rękawach to pozostałość po kieszeniach, do których wkładano lont i krzesiwo, niezbędne przy pracach strzałowych.


Uzupełnieniem munduru galowego jest nakrycie głowy nazywane czako. Wywodzi się z dawnej wysokiej, sztywnej czapki wojskowej w kształcie ściętego stożka z płaskim denkiem i z daszkiem, noszonej w Polsce w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Jego nazwa pochodzi z niemieckiego „tschako” lub z węgierskiego „csákó”. Z przodu ma umieszczone godło górnicze i miotełkę (dawne narzędzie do czyszczenia otworów strzałowych). Współcześnie to zamocowany z lewej strony pióropusz z gęsich piór.

 STOPNIE GÓRNICZE

Stopnie górnicze nadawane są z mocy Uchwały Rady Ministrów. Są uprawnieniami honorowymi i wyrazem uznania dla posiadanych kwalifikacji. Nadanie stopni górniczych następuje poprzez wręczenie dyplomu w czasie uroczystości barbórkowych. Stopni jest osiem rodzajów:

 • generalny dyrektor górnictwa (minister, sekretarz lub podsekretarz stanu),

   

 • generalny dyrektor górniczy (I, II i III stopnia),

      
 • dyrektor górniczy (I, II i III stopnia),

    
 • inżynier górniczy (I, II i III stopnia),

    
 • technik górniczy (I, II i III stopnia),

    
 • górnik (I, II i III stopnia),

    
 • aspirant górniczy (I, II i III stopnia).

    

MILITARIA GÓRNICZE: SZPADA, KORDELAS, BARDA

SZPADA

Prawo noszenia szpady mieli w średniowieczu górmistrze i żupnicy bractwa kopaczy soli z Wieliczki, jako ludzie wolni. Szpada służyła do obrony. W XIX wieku po wprowadzeniu w kopalniach jednolitych mundurów górniczych, szpada, uznana za nieodłączną część umundurowania wyższych rangą członków Królewskiego Korpusu Górniczego, stała się symbolem władzy wyższych urzędników górniczych i nadzoru.
Obecnie zasady, warunki i tryb nadawania szpad górniczych w uznaniu za wzorową, dwudziestopięcioletnią nieprzerwaną pracę pod ziemią regulują stosowne przepisy, zgodnie z którymi honorową szpadę górniczą nosi się wyłącznie przy uroczystym mundurze górniczym.

BARDA

Barda – to najstarszy z insygniów górniczych znany już w XVI wieku. Była przedmiotem służącym do pracy lub przedmiotem paradnym. Jest to rodzaj toporu wykonanego z blachy żelaznej z górnym końcem ostrza wydłużonym w szpic. W blasze wykonany jest otwór służący do wyjmowania gwoździ. W bardach paradnych otwór ten wycinano w kształcie godła górniczego. Barda używana była również jako broń, ponieważ w czasach średniowiecza bractwa gwareckie często musiały bronić przed rabusiami szybów i urządzeń górniczych.

KORDELAS / KORDZIK

Kordelas – to krótka broń myśliwska kłująca, obusieczna, służąca do dobijania postrzelonej zwierzyny. Nosili ją studenci Akademii Górniczej w Kielcach do czasu ukończenia studiów. Wyglądem przypomina małą szpadę. Nawiązując do tej tradycji w uznaniu zasług dla długoletniej działalności związkowej i pracy dla górnictwa polskiego przyznaje się obecnie Honorowy Kordzik Górniczy.

GODŁO GÓRNICZE

Najstarszym symbolem górnictwa jest róg. Nawoływali się za jego pomocą kopacze wszelkich kruszców, wędrując po lasach i kniejach w poszukiwaniu cennych kopalin. Współczesnym międzynarodowym godłem górniczym jest skrzyżowany na zielonym tle młotek czyli perlik i klin żelazny na trzonku zwanym żelazem. Obydwa narzędzia są koloru czarnego. 

FLAGA GÓRNICZA

Flaga górnicza ma kolor zielono - czarny. Przyjmuje się, że zieleń oznacza nadzieję niezbędną w tym zawodzie. Nadzieję na codziennie bezpieczną pracę i szczęśliwy powrót do domu, nadzieję dodającą odwagi przed zjazdem w czeluści kopalni i zmaganiem się z naturą. Czarny kolor jest symbolem niebezpieczeństwa zagrażającego stale górnikowi. W bardziej prozaicznej interpretacji zieleń oznacza trawę (powierzchnię ziemi), a czerń ciemności lub węgiel kamienny.