• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
10.12.2018r.
godz. 12:00
   
2
 
Postępowanie zakupowe na dostawę materiałów chemicznych-produkcyjnych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2019 roku.
10.12.2018 r.
godz. 12:00
   
3
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy Sandvik w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
7.12.2018r.
godz. 11:00
   
4
 
Zakup licencji do programu drukarki 3D dla Boltech sp. z o.o.
07.12.2018r.
 godz. 12:00
   
5
 
Dostawa drukarki 3D dla Boltech Sp. z o.o.
07.12.2018r.
 godz. 12:00
   
6
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355JR dla Boltech Sp. z o.o.
04.12.2018r.
godz. 10:00
   
7
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
30.11.2018 r.
godz. 11:00
   
8
 
Zakupu zespołu 4 kolumn podnoszących typu kutruffa 4 x 20 ton – zestaw mobilny przeznaczony do pojazdów szynowych wraz z jednostką sterującą mobilną.
29.11.2018r.
godz: 12:00
   
9
 
Zakup urządzenia do odbijania nadlewów i pakowania kul dla Boltech Sp. z o.o.
05.12.2018r.
godz. 10:00
   
10
 
Zakup elektronicznego depozytora SafeKey - SK60
13.11.2018r.
godz. 10:00
13.11.2018r.
wejście
11
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.
 
ZMIANA TERMINU
14.12.2018r.
godz. 11:00
   
12
Wykonanie i dostawa elementów szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
29.11.2018r.
godz. 11:00
   
13
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
27.11.2018r.
godz. 11:00
   
14
 
Wykonanie napraw rewizyjnych zgodnie z dokumentacją DSU właściciela lokomotyw spalinowych SM42 nr fabr. 2235 oraz SM42 nr fabr. 2325
20.11.2018r.
godz. 10:00
   
15
 
Zakup rur stalowych podsadzkowych oraz z tworzyw sztucznych w 2019 roku dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
19.11.2018r.
godz.10:00
   
16
Dostawa kamienia wapiennego i wapna palonego na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
ZMIANA TERMINU
13.11.2018r.
godz. 11:00
   
17
Dostawa koksiku i antracytu na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
ZMIANA TERMINU
13.11.2018r.
godz. 11:00
14.11.2018r.
wejście
18
 
Dostawy flokulantów do Elektrolizy Cynku ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
19
 
Dostawy flokulantów do Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
20
 
Dostawy flokulantów do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
21
 
Remont urządzeń elektrycznych dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie w 2019 r.
09.11.2018r.
godz.11:00
   
22 
 
Remont - wymiana lin wyciągowych nośnych w szybie „Chrobry” – klatka kop. „Olkusz-Pomorzany”
05.11.2018r.
godz. 11:00
08.11.2018r.
wejście
23
 
Zakup kabli górniczych dla ZGH Bolesław S.A.
26.10.2018r.
godz. 10:00
30.10.2018r.
wejście
24
 
Zakup blachy, dwuteowników, kątowników w gat. S235 dla Boltech Sp. z o.o.
30.10.2018r.
godz. 11:00
31.10.2018r.
wejście
25
 
Wykonanie remontu zagęszczacza Ø 25m w Dziale Przeróbki Mechanicznej
30.10.2018r.
godz. 10:00
05.11.2018r.
wejście
26
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
29.10.2018r.
godz. 11:00
07.11.2018r.
wejście
27
 
Naprawa maszyny Face Master 1.7D nr fabryczny 509/MM, nr zakładowy 54, nr inwent. Z3 510-02108
25.10.2018r.
29.10.2018r.
wejście
28
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
ZMIANA TERMINU
07.11.2018r.
godz. 11:00
   
29
 
Wykonanie napraw rewizyjnych zgodnie z dokumentacją DSU właściciela lokomotyw spalinowych SM42 nr fabr. 2235 oraz SM42 nr fabr. 2325
22.10.2018r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
06.11.2018r.
wejście
30
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
18.10.2018r.
godz. 11:00
31.10.2018r.
wejście
31
 
Dostawa części do maszyn samojezdnych - Filtry i wkłady filtrów dla ZGH „Bolesław”
18.10.2018r.
godz. 11:00
   
32
 
Zakup młynka wibracyjnego dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
17.10.2018r.
godz. 10:00
18.10.2018r.
wejście
33
 
Zakup dwuteowników, kątowników, profili dla Boltech Sp. z .o.o.
15.10.2018r.
23.10.2018r.
wejście
34
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
19.10.2018r.
wejście
35
 
Dostawa ścian oporowych dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 11:00
17.10.2018r.
wejście
36
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
17.10.2018r.
wejście
37
 
Dostawa geowłókniny geoNETEX A PP 300 UVLS dla Boltech Sp. z o.o.
12.10.2018 godz.11.00
16.10.2018r.
wejście
38
 
Zakup motoreduktora VD-110 dla Boltech Sp. z o.o.
05.10.2018r.
08.10.2018r.
wejście
39
 
Zakup 16 zestawów komputerowych DEL Optiplex 3060 MT dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
02.10.2018r.
04.10.2018r.
wejście
40
 
Remont systemu radiometrycznej analizy produktów flotacji w Dziale Przeróbki Mechanicznej
27.09.2018r.
godz. 10:00
12.10.2018r.
wejście
41
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
07.09.2018r.
godz. 12:00
10.09.2018r.
wejście
42
 
Wykonanie remontu dachu na Starej Przybudówce Ługowni
10.09.2018r.
godz. 10:00
13.09.2018r.
wejście
43
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty do magazynowania pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag”, na podstawie projektów technicznych wykonawczych pn „Wiata magazynowa na worki typu BIG-BAG” opracowanych przez biuro projektów KD PROJEKT – Kraków 2018.
 
07.09.2018r.
godz. 11:00
17.09.2018r.
wejście
44
 
Wykonanie remontu rurociągu transportu pneumatycznego DN150 nr TP-150-10 ok. 325 mb wraz z remontem słupów estakady oraz konstrukcji kratownic
07.09.2018r.
godz. 11.00
13.09.2018r.
wejście
45
 
Wykonanie obiektów podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 10:00
19.09.2018r.
wejście
46
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
17.08.2018r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
03.09.2018r.
wejście
47
 
Wykonanie oraz dostawa testowych anod i katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
07.08.2018r.
 godz. 11:00
03.09.2018r.
wejście
48
 
Realizacja przyjęcia materiałów wsadowych w big bagach oraz przeładunek do autocystern
i dostawa tych materiałów do ZGH „Bolesław” S.A.
6.08.2018 r.
godz. 11:00
   
49
 
Zakup rur PE100 DN400 SDR17 PN10 w ilości 1310m
01.08.2018r.
godz.10:00
07.08.2018r.
wejście
50
 
Naprawa maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 322/BL, nr zakładowy 50, nr inwent. Z3 511-02020
01.08.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
51
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 11:00
   
52
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
ZMIANA TERMINU
10.09.2018 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
13.09.2018r.
wejście
53
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr fabr. 8991857200/AVO10A394, nr zakł. 72
23.07.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
54
 
Wykonanie 6 otworów rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-Pb „Klucze ” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
23.07.2018r.
godz. 11:00
08.08.2018r.
wejście
55
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowo-zapobiegawczego pn. ,,Ogrodzenie Stacji 110/30/6kV”
ZMIANA TERMINU
31.07.2018r. godz. 11.00
07.08.2018r.
wejście
56
 
Wykonanie prac związanych z remontem zbiorników magazynowych popłuczyn WX086 i WX180
22.06.2018r.
godz. 10:00
10.07.2018r.
wejście
57
 
Remont instalacji wentylacji nawiewnej w budynku Zespołów Badawczych Laboratorium ZGH „Bolesław” S.A.
22.06.2018r.
godz. 11:00
11.07.2018r.
wejście
58
 
Wykonanie remontu maszyny flotacyjnej IZ-3 nr inw. Z2-513-00823 st. k. X91206 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
ZMIANA TERMINU
20.07.2018r.
godz. 10:00
27.07.2018r.
wejście
59
 
Wykonanie usługi polegającej na transporcie nienormatywnych ładunków dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowa Hala Wanien w ZGH"
ZMIANA TERMINU
29.06.2018r.
godz. 11:00
   

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2