• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Remont układu automatycznego sterowania maszyny flotacyjnej IZ-12 w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
8.03.2018r.
godz. 11:00
   
2
 
Wykonanie prac związanych z remontem pola nr 8 i nr 25 rozdzielni 6Kv „Centralna”
07.03.2018r.
godz. 11:00
   
3
 
Remont młyna kulowego nr 5 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
01.03.2018r.
godz. 11:00
   
4
 
Wykonanie remontu klasyfikatora dwuzwojnego Ø2700 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
01.03.2018r.
godz. 10:00
   
5
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni dmuchaw 6/0,4 kV oraz szaf sterowniczych turbodmuchaw TD 2, TD 3, TD 4
28.02.2018r.
godz. 10:00
   
6
 
Wykonanie prac związanych z remontem oświetlenia pomostów obsługi pieca nr 2 i instalacji oświetleniowej przy magazynie kwasu.
28.02.2018r.
godz. 11:00
   
7
 
Remont zbrojenia szybowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
27.02.2018r.
godz. 11:00
   
8
 
Remont budynków filtrowni i suszarni w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”
26.02.2018r.
godz. 11:00
   
9
 
Remont Hali Pieców w polach P6, P5 i P3
22.02.2018r.
   
10
 
Remont zbrojenia szybowego szybu „Stefan” kop. „Olkusz-Pomorzany”
20.02.2018r.
godz. 11:00
   
11
 
Zakup i dostawa pompy spalinowej do pompowania wody ze stawów osadowych
16.02.2018r.
godz. 11:00
   
12
 
Naprawa maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 384/BL, nr zakładowy 53, nr inwent. Z3 510-02139
15.02.2018r.
godz. 10:00
   
13
 
Przegląd 5-cioletni na stacjach 110/6 kV
15.02.2018r.
godz. 11:00
   
14
 
Remont rurociągów DN150/100 TWS dla pras Blechera nr 2 i nr 3 - Ługownia Dział EC
ZMIANA TERMINU
23.02. 2018r.
godz. 10:00
   
15
 
Wykonanie systemu przeciwpożarowego do pomieszczeń ruchu elektrycznego w dziale Recyklingu w ZGH Bolesław S.A.
14.02.2018r.
godz. 11:00
   
16
 
Zakup artykułów elektrycznych (aparatura, energetyka, oświetlenie, elektryka pozostałe) dla Spółek Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w 2018 r. (ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.).
14.02.2018r.
godz. 11:00
   
17
 
Wykonanie przyłącza z sieci ZGH na napięciu 6 kV linią kablowo-napowietrzną wraz z transformatorem 6/0,4 kV 400 kVA oraz rozdzielnicą 400/230 V do zasilania elektrycznego obiektów Zakładu Transportu Kolejowego „Boltech” Sp. z o.o.
12.02.2018r.
godz. 11:00
   
18
Wykonanie prac instalacyjnych dla Węzła Elektrofiltrów Mokrych FKS I
 
12.02.2018r.
godz. 11:00
   
19
 
Remont zbiornika obmiarowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
12.02.2018r.
godz. 11:00
   
20
 
Dostawa klamer budowlanych oraz łańcucha technicznego śr. 10, 8 i 6 do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 r.
08.02.2018r.
godz. 11:00
   
21
 
Modernizacja rozdzielni i agregatu pompowego w przepompowni wody nadosadowej
ZMIANA TERMINU
15.02.2018r
godz. 11:00
   
22 
 
Remont rurociągu tłocznego nr 1 DN 400 TWS około L=45 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 1 w dziale EC.
01.02.2018r.
   
23
 
Wykonanie, dostawa i wymiana wymiennika ciepła E205A wraz z przyłączeniem gazociągów - FKS I
31.01.2018r.
godz. 10:00
   
24
 
Zakup prętów wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
29.01.2018r.
godz. 11:00
31.01.2018r.
wejście
25
 
Naprawa maszyny Mine Truck MT 2010 nr zakładowy 25, nr inwent. Z3-511-02111 połączona z wymianą skrzyni ładunkowej
26.01.2017r.
godz. 11:00
06.02.2018r.
wejście
26
 
Wykonanie i dostawa wkładek w formie odlewów dla Boltech Sp. z o.o.
24.01.2018r.
godz. 11:00
   
27
Dostawa Młyna w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
   
28
Dostawa maszyn flotacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
   
29
Dostawa Filtra w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
ZMIANA TERMINU
05.02.2018r.
godz. 11:00
   
30
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2018 r.
18.12.2017r.
godz.11:00
21.12.2017r.
wejście
31
 
Czyszczenie rząpia szybu "Chrobry" kop. "Olkusz Pomorzany"
12.01.2018r.
godz. 10.00.
02.02.2018r.
wejście
32
 
Wykonania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów”
10.01.2018r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
16.01.2018r.
wejście
33
 
Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i zabudowa nowego urządzenia filtracyjnego w węźle neutralizacji ścieków kwaśnych”
21.12.2017r,
godz. 11:00
   
34
 
Modernizacja stanowiska do mycia samochodów ciężarowych na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
15.12.2017r.
godz. 11:00
20.12.2017r.
wejście
35
 
Zakup ukosowarki RIDGIG model B-500 z głowicą dla Boltech Sp. z o.o.
08.12.2017r.
godz. 11:00
11.12.2017r.
wejście
36
 
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu optymalizację obecnie prowadzonego w ZGH „Bolesław” procesu przerobu pyłów stalowniczych oraz opracowanie technologii przerobu odpadowych materiałów nisko cynkowych w oparciu o wykorzystanie pieców przewałowych
05.12.2017r.
godz. 11:00
06.12.2017r.
wejście
37
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. – „Dostawa konstrukcji prefabrykowanej”.
 
ZMIANA TERMINU
21.12.2017r.
godz. 11:00
31.01.2018r.
wejście
38
 
Sprzedaż złomu stalowego
30.11.2017r.
godz. 11:00
06.12.2017r.
wejście
39
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2018 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
30.11.2017r.
godz. 11.00
13.12.2017r.
wejście
40
 
Wykonanie opracowania wariantowej koncepcji modernizacji kotłowni
ZMIANA TERMINU
14.12.2017r.
godz. 11:00
09.01.2018r.
wejście
41
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2018 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
24.11.2017r.
godz. 12:00
   
42
 
Dostawa części do maszyn samojezdnych - Filtry i wkłady filtrów dla ZGH „Bolesław”
22.11.2017r.
godz. 11:00
27.11.2017r.
wejście
43
 
Dostawa materiałów chemicznych-produkcyjnych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 12:00
   
44
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 11:00
   
45
 
Dostawy flokulantów do Elektrolizy Cynku ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku
22.11.2017r.
godz. 11:00
12.12.2017r.
wejście
46
 
Dostawy flokulantów do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku
22.11.2017r.
godz. 11:00
29.11.2017r.
wejście
47
 
Dostawy flokulantów do Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 11:00
08.12.2017r.
wejście
48
 
Dostawa oleju opałowego w 2018 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
22.11.2017r.
godz. 11:00
06.12.2017r.
wejście
49
 
Zakup taśm transporterowych dla GK ZGH BOLESŁAW w 2018 roku
14.11.2017r. godz.10:00
20.11.2017r.
wejście
50
 
Zakup dwóch dygestoriów gorących dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
13.11.2017r.
godz. 10:00
15,11,2017r.
wejście
51
 
Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty do magazynowania pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag w ZGH Bolesław S.A.”
10.11.2017r.
godz. 11:00
22.11.2017r.
wejście
52
 
Zakup wózka elektrycznego platformowego dla Boltech Sp. z o.o.
07.11.2017r
godz. 11:00
09.11.2017r.
wejście
53
 
Remont przenośników wstrząsowych - podawaczy
25.10.2017r.
godz. 11:00
31.10.2017r.
wejście
54
 
Wykonanie remontu w budynku byłego Domu Kultury
23.10.2017
27.10.2017r.
wejście
55
 
Dostawa elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, gwoździe) do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
19.10.2017r.
godz. 11:00
27.10.2017r.
wejście
56
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
18.10.2017r.
godz. 11:00
26.10.2017r.
wejście
57
Projekt instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag
 
ZMIANATERMINU
20.10.2017r.
godz. 11.00
06.11.2017r.
wejście
58
 
Budowa wiaty stalowej magazynowej w Zakładzie Transportu Kolejowego Boltech Sp. z o.o.
12.10.2017r.
godz. 10.00
18.10.2017r.
wejście
59
 
Zakup analizatora rtęci dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
10.10.2017r.
godz. 11.00
12.10.2017r.
wejście
60
 
Wykonanie wymuszonej wentylacji zbiornika filtratu DN 4500 TWS NR 320BN003 - Ługownia
10.10.2017r.
godz. 11:00
17.10.2017r.
wejście
61
 
Zakup laboratoryjnego młynka żarnowego typ LMŻ z żarnami stalowymi
05.10.2017r.
godz. 11:00
06.10.2017r.
wejście
62
 
Demontaż maszyny flotacyjnej IZ-3 nr 6 w hali flotacji
06.10.2017r
godz. 10.00
11.10.2017r.
wejście
63
 
Wycinka drzewostanu o pow. 4,18 [ha].
21.09.2017r.
godz. 11.00
27.09.2017r.
wejście
64
 
Remont silników wysokoprężnych typu SW 400, SW 680
21.09.2017r.
godz. 11.00
06.10.2017r.
wejście
65
 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - „Prace fundamentowe”
 
14.09.2017r.
godz. 11:00
27.09.2017r.
wejście
66
 
Dostawa siatki górniczej do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A.
13.09.2017 r.
godz. 11:00
30.10.2017r.
wejście
67
 
Zakup 3 szt. dygestoriów dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
01.09.2017 godz. 11:00
05.09.2017r.
wejście
68
 
WYKONANIE MODERNIZACJI II STOPNIA OCZYSZCZANIA ELEKTROLITU
11.09.2017r.
godz.11:00
18.09.2017r.
wejście
69
 
Zakup pojazdu MELEX 967 z kabiną T 3
29.08.2017r. godz. 10:00
31.08.2017r.
wejście
70
 
Zakup wózka widłowego dla Boltech Sp. z o.o.
12.09.2017r.
godz. 11:00
15.09.2017r.
wejście
71
 
Projekt podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
11.09.2017r.
godz. 11:00
27.09.2017r.
wejście
72
 
Zakupu sprężarki śrubowej o napędzie elektrycznym wraz ze zbiornikiem buforowym i układem separacji oraz zrzutu kondensatu dla ZGH „BOLESŁAW” S.A. Dział Recyklingu
25.08.2017r.
godz. 11:00
31.08.2017r.
wejście
73
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH
21.08.2017r.
29.08.2017r.
wejście
74
 
Remont powierzchni podłóg w budynku biurowym (Dom Kultury)
18.08.2017r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
10.10.2017r.
wejście
75
 
Remont gardzieli wysypowej zbiornika przepadu oraz rynny służącej do czyszczenia podestów przykrycia rząpia szybu "Chrobry" kop. Olkusz-Pomorzany"
14.08.2017r.
godz. 10:00
22.08.2017r.
wejście
76
 
Modernizacja istniejącego Kanału Zachód pod katem możliwości przyjęcia dodatkowych ilości wód i ścieków
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11.00
27.09.2017r.
wejście
77
 
Badania stanu technicznego obudowy szybów "Wschodni", "Zachodni", "Mieszko", "Bronisław", "WP-2" oraz otworów "Dąbrówka" i "Zachodni"
11.08.2017r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
17.01.2018r.
wejście
78
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowego pn. „Remont placów i dróg w rejonie Recyclingu” – Etap II
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11:00
04.09.2017r
wejście
79
 
Naprawa maszyny Axera 5-126 nr fabryczny L07D4195, nr zakładowy 65, nr inwent. Z3 510-02146.
11-08-2017r.
godz. 11:00
19.08.2017r.
wejście
80
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca postojowe przy budynku byłego Domu Kultury
ZMIANA TERMINU
17.08.2017r.
godz. 11.00
UNIEWAŻNIENIE
30.08.2017r.
wejście
81
 
Wykonanie składowiska „E”
09.08.2017r.
godz.10.00
10.08.2017r.
wejście
82
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni - Nitka nr.1 w ZGH "Bolesław" S.A. - ETAP I
08.08.2017r.
godz. 11:00
16.08.2017r.
wejście
83
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów"
21.09.2017r.
godz. 11:00
09.10.2017r.
Anulowanie
postępowania
wejście
84
 
Wdrożenie Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL na kop. „Olkusz-Pomorzany”.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
85
 
Zakup spawarki chłodzonej wodą z funkcją puls i synergia - Citopuls III 420W wraz z akcesoriami dla Boltech Sp. z o.o.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
86
 
Wykonanie kompleksowych prac projektowych systemu ppoż do pomieszczeń ruchu elektrycznego Recyclingu
ZMIANA TERMINU
11.08.2017r.
11.09.2017r.
wejście
87
 
Wykonanie prac związanych z remontem Hali Pieców w polach P1 i P2
17.07.2017 r.
godz. 12: 00
11.08.2017r.
wejście
88
 
Wykonanie i wymiana wężownic grzewczych szt. 2 - podgrzewacz WX48
20.07.2017 r.
godz. 11:00
03.08.2017r.
wejście
89
 
Wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, w obiektach ZGH "Bolesław" o kubaturze > 1000m3
14.07.2017 r.
godz. 11:00
17.07.2017r.
wejście
90
 
Remont elewacji budynku rozdzielni głównej RGHTC
14.07.2017 r.
godz. 10:00
24.07.2017r.
wejście
91
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni – Nitka nr.1 w ZGH „Bolesław” S.A.
14.07.2017 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
24.07.2017r.
wejście
92
 
Remont komory pyłowej
14.07.2017 r.
godz. 11:00
31.07.2017r.
wejście
93
 
Wykonanie regeneracji oleju transformatorów blokowych nr 3 i nr 4 w stacji 110 kV
14.07.2017 r.
godz. 11:00
24.07.2017r.
wejście
94
Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
 
10.07.2017 r.
 godz. 11:00
14.07.2017r.
wejście
95
 
Zakup wózka widłowego Nissan Unicarries DX-32 dla Boltech Sp. z o.o.
27.06.2017 r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2