• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Zakup mieszarek skrzydłowych MS-400 szt.2
30.11.2020r.
godz. 10:00
     
2
 
Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Laboratoriów Badawczych w ZGH „Bolesław” S.A. w 2021 roku
27.11.2020r.
godz. 10:00
     
3
Wykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.
 
07.12.2020r.
godz. 09:00
     
4
 
Dostawy flokulantów do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ZGH „Bolesław” S.A. w 2021 roku
25.11.2020r.
godz. 11:00
     
5
 
Zakup wiertarki promieniowej WR 50/1600 dla Boltech Sp. z o.o.
05.11.2020r.
godz. 11;00
18.11.2020r.
wejście
 
6
 
Wykonanie projektów budowlanych rozbiórki obiektów na terenie ZGH Bolesław S.A w rejonie kopalni ”Olkusz-Pomorzany”
18.11.2020r.
godz. 11:00
     
7
 
Remont instalacji zabezpieczającej mieszalniki przed przelaniem na magazynie odczynników w dziale Przeróbki Mechanicznej (GK BOLESLAW/ZZ/20/2120)
30.10.2020r.
godz. 11:00
03.11.2020r.
wejście
 
8
 
Zakup wózka akumulatorowego, platformowego dla Oddziału Elektrycznego Huty
30.10.2020r.
godz. 11:00
     
9
 
Zakup 2 szt. urządzenia wysokociśnieniowego HD 10/25-4 S Plus dla ZGH „Bolesław” S.A.
26.10.2020r.
godz. 11:00
     
10
 
Wykonanie koncepcji "Modernizacji cyklonów pieców fluidyzacyjnych nr 1 i nr 2"
23.10.2020r.
godz. 10:00
     
11
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
ZMIANA TERMINU
21.10.2020r.
godz. 11:00
26.10.2020r.
wejście
 
12
 
Wykonanie remontu budynków przepompowni w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany” w ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie"
08.10.2020r.
godz. 10:00
     
13
 
Wykonanie instalacji do pomiaru stężenia wodoru gazowego H2 w Hali Katod i na Hali Wanien w oparciu o projekt nr 132695 Biprostal Kraków.
01.10.2020r.
godz. 11:00
06.10.2020r.
wejście
 
14
 
Wykonanie belki wciągnika na chłodni CH004 dla zadania inwestycyjnego pn. "Nowa Hala Wanien w ZGH Bolesław S.A."
30.09.2020r.
godz. 11:00
     
15
 
Wykonanie remontu estakady kablowej w dziale FKS od słupa numer 4 do słupa numer 9 w ZGH „Bolesław” S.A.
ZMIANA TERMINU
25.09.2020r.
godz. 10:00
07.20.2020r.
wejście
 
16
 
Remont przenośnika ślimakowego pod prasą MSE WX 141, WX 139.
ZMIANA TERMINU
25.09.2020r.
godz. 11:00
13.10.2020r.
wejście
 
17
 
Wykonanie remontu zakładowej sieci gazowej w ZGH "Bolesław" S.A.
24.09.2020r.
godz. 10:00
     
18
 
Wykonanie modernizacji rynny elektrolitu neutralnego na okres docelowy ZGH "Bolesław" S.A.
30.09.2020r.
godz. 10:00
     
19
 
Wykonanie remontu elektro filtra plastrowego w Dziale Prażalni i FKS ZGH „Bolesław” S.A.
30.09.2020R.
godz. 11:00
     
20
 
Wykonanie otworu badawczego o długości 90 mb.
18.09.2020r.
godz. 11:00
30.09.2020r.
wejście
 
21
 
Remont dachu bud. rozdzielni 6kV GST-1 w rejonie. Olkusz kop. „Olkusz-Pomorzany”
11.09.2020r.
godz. 11:00
     
22 
 
Sprzedaż palet EPAL oraz innych (niskowartościowych) przez ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
ZMIANA TERMINU
10.09.2020r.
godz. 10:00
     
23
 
Wykonanie remontu kanału Zachód na odcinku od km 4+800 do wylotu wód podziemnych, na podstawie projektów technicznych wykonawczych opracowanych przez biuro projektów AQUEDUCT - Wieliczka 2019
21.08.2020r.
godz. 10:00
     
24
 
Wykonanie projektu budowlanego mającego na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla budowy z suchych odpadów poflotacyjnych nowego stawu osadowego będącego integralną częścią obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
18.08.2020r.
godz. 11:00
     
25
 
Wykonanie i dostawa do ZGH „Bolesław” S.A sekcji grzewczej Nr II, dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS w ZGH „Bolesław” S.A.”
10.08.2020r.
godz. 12:00
     
26
 
Wykonanie i dostawa do ZGH „Bolesław” S.A sekcji grzewczej Nr I, dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS w ZGH „Bolesław” S.A."
10.08.2020r,
godz.12:00
     
27
 
Wykonanie koncepcji budowy składowiska reduktorów dla Działu Odzysku Odpadów i Produkcji ZnO - Recykling
06.08.2020r,
godz.11:00
18.08.2020r.
wejście
 
28
 
Wykonanie zmiany umiejscowienia istniejących ciągów transportowych związanej z przebudową układu transportu odpadów poflotacyjnych na stawach osadowych - część wschodnia
03.08.2020r.
godz. 10:00
     
29
 
Remont uszkodzonej estakady nad drogą A w rejonie pd-wsch rogu budynku Hali Tlenków.
24.07.2020r.
godz. 11:00
13.08.2020r.
wejście
 
30
 
Wykonanie remontu wyłączników ppoż. w budynku hali wsadu Recyklingu
ZMIANA TERMINU
31.07.2020r..
godz. 10:00
12.08.2020r.
wejście
 
31
 
Wykonanie prac związanych z remontem transformatora i mostów
szynowych w rozdzielni 0,4 kv "Ługownia" w ZGH „Bolesław” S.A.
ZMIANA TERMINU
31.07.2020r.
godz. 10:00
     
32
 
Wykonanie prac związanych z remontem budynku Centralnej Dyspozytorni dla Działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
07.07.2020r.
godz. 12:00
15.07.2020r.
wejście
 
33
 
Wykonanie remontu węzła do cyrkulacji CO „Bukowno” - Lato
10.07.2020r.
godz. 11:00
17.07.2020r.
wejście
 
34
 
Wykonanie modernizacji sieci wodnej pitnej i przemysłowej w rejonie Huty „ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie
10.07.2020r.
godz. 10:00
     
35
 
Remont Młyna kulowego nr 5 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
ZMIANA TERMINU
02.07.2020r.
godz. 10:00
08.07.2020r.
wejście
 
36
 
Modernizacja układu filtra zabudowanego na zbiornikach A i B.
ZMIANA TERMINU
10.07.2020r.
godz. 11:00
22.07.2020r.
wejście
 
37
 
Uzupełnienie izolacji rurociągów C.O i parowych na terenie Huty ZGH Bolesław w Bukownie – Kotłownia Bolesław
3.07.2020r.
godz. 11:00
07.07.2020r.
wejście
 
38
 
Wykonanie projektu technicznego neutralizacji ścieków w dziale prażalni i FKS w ZGH Bolesław S.A.
1.07.2020r.
godz. 11:00
27.07.2020r.
wejście
 
39
 
Wymiana filtra pieca przewałowego nr 1 w ZGH Bolesław S.A.
ZMIANA TERMINU
22.07.2020r.
godz. 10:00
     
40
 
Wykonanie remontu składowiska zamkniętego blendy w bud. suszarni i filtrowni w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany” w ZGH „Bolesław” S.A.
30.06.2020r.
godz. 10:00
06.07.2020r.
wejście
 
41
 
Wykonanie prac związanych z remontem budynku Rozdzielni Centralnej 6 kV przed działaniem czynników zewnętrznych
30.06.2020r.
godz. 11:00
06.07.2020r.
wejście
 
42
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni skrzynkowej r 400 – budynek turbodmuchaw nr 1
30.06.2020r.
godz. 11:00
07.07.2020r.
wejście
 
43
 
Wykonanie remontu przenośnika taśmowego nawęglania - Kotłownia Bolesław
30.06.2020r.
godz. 10:00
10.07.2020r.
wejście
 
44
 
Remont instalacji zabezpieczającej mieszalniki przed przelaniem na magazynie odczynników w dziale Przeróbki Mechanicznej
ZMIANA TERMINU
20.07.2020r.
godz.11:00
23.10.2020r.
UNIEWAŻNIENIE
wejście
 
45
 
Wykonanie remontu transformatora olejowego TRDT -40/110 Nr 4 w ZGH „Bolesław” S.A.
25.06.2020r.
godz. 10:00
10.07.2020r
wejście
 
46
 
Wykonanie remontu transformatora olejowego TRDT -40/110 w ZGH „Bolesław” S.A.
25.06.2020r.
godz. 11:00
10.07.2020r
wejście
 
47
 
Wykonanie prac związanych z remontem Rozdzielni wolnostojącej 30kV - Wymiana baterii akumulatorów wraz z prostownikiem.

ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
08.07.2020r.
wejście
 
48
 
Wykonanie projektu technicznego pompowni głębinowej na kop. "Olkusz-Pomorzany"
25.06.2020r.
godz. 10:00
02.07.2020r.
wejście
 
49
 
Wykonanie 3 otworów wielkośrednicowych Ø800 w rejonie szybu „Bronisław” na kop. „Olkusz-Pomorzany”.
25.06.2020r.
godz. 11:00
02.07.2020r.
wejście
 
50
 
Zakup blach w gat. 904L wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
24.06.2020r.
godz. 11:00
29.06.2020r.
wejście
 
51
 
Wykonanie remontu rozdzielni wolnostojącej – Budynek stacji „Trafo” (przepompownia wody) w ZGH „Bolesław” S.A.
23.06.2020r.
godz. 9:00
08.07.2020r
wejście
 
52
 
Wykonanie remontu rozdzielni skrzynkowej żeliwnej R2 – Wieży absorpcyjnej WA II FKS II w ZGH „Bolesław” S.A.
23.06.2020r.
godz. 11:00
10.07.2020r
wejście
 
53
 
Wykonanie prac związanych z remontem odłącznika punktu neutralnego transformatora blokowego nr 4 na stacji 110/30/6kV

ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
07.07.2020r.
wejście
 
54
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni wolnostojącej 30 kV Pola nr 10-11-12 - sprzęgło w rozdzielni 30kV
ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
08.07.2020r.
wejście
 
55
 
Wykonanie prac związanych z remontem zbiorników retencyjnych ścieków 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
ZMIANATERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
08.07.2020r.
wejście
 
56
 
Wykonanie prac związanych z remontem zagęszczaczy 3.1, 3.2.
ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
08.07.2020r.
wejście
 
57
 
Wykonanie remontu kotła parowego SR 10 nr 5 w ZGH „Bolesław” S.A.”
23.06.2020r.
godz. 12:00
16.07.2020r.
wejście
 
58
 
Wykonanie prac związanych z remontem pieca indukcyjnego PIK 30000 ZN nr 2 oraz pieca indukcyjnego PIK 30000 ZN nr 4
ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 10:00
08.07.2020r.
wejście
 
59
 
Wykonanie remontu rozdzielni RS-O na Odlewni w ZGH „Bolesław” S.A.”
23.06.2020 r.
godz. 12:00
08.07.2020r
wejście
 
60
 
Wykonanie remontu stacji demineralizacji wody nr 1 i 2 - Kotłownia Bolesław
ZMIANA TERMINU
22.06.2020r.
godz. 10:00
30.06.2020r.
wejście
 
61
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na II półrocze 2020 r.
16.06.2020 r.
godz. 11:00
19.06.2020r.
wejście
 
62
 
Wymiana stalowych rurociągów C.O zas. i pow. DN100 2x130mb oraz stalowego rurociągu pary wodnej DN100 około 130mb biegnących na estakadzie wzdłuż drogi A – na ternie Huty ZGH Bolesław w Bukownie
ZMIANA TERMINU
17.06.2020r.
godz. 11:00
26.06.2020r.
wejście
 
63
Modernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A.
 
ZMIANA TERMINU
30.06.2020r.
godz. 11:00
24.07.2020r.
wejście
 
64
 
Wykonanie projektu tam wodnych na Przekopie głównym (tama nr 1) i chodniku wodnym głównym (tama nr 2) kop. "Olkusz-Pomorzany"
12.06.2020r.
godz. 11:00
16.06.2020r.
wejście
 
65
 
Wykonanie i dostawa koła zębatego D-500 Z-23 m-20 do młyna kulowego
ZMIANA TERMINU
15.06.2020r.
godz. 11:00
22.06.2020r.
wejście
 
66
 
Remont układu automatycznego sterowania maszyny flotacyjnej IZ-3 nr inw. Z2-513-00939 i maszyny flotacyjnej IZ-3 dwukomorowej nr inw. Z2-513-01193 w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
10.06.2020r.
godz. 11:00
17.06.2020r.
wejście
 
67
 
Wykonanie projektu budowlanego mającego na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla budowy z suchych odpadów poflotacyjnych nowego stawu osadowego będącego integralną częścią obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
27.05.2020r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
17.07.2020r.
wejście
 
68
 
Wykonanie modernizacji dźwigu Q=2000kg dla Boltech Sp. z o.o.
15.05.2020r.
godz. 11:00
19.05.2020r.
wejście
 
69
 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa zagęszczacza flotacyjnego.
05.05.2020r.
godz. 10:00
19.06.2020r.
wejście
 
70
 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa maszyn flotacyjnych.
30.04.2020r.
godz. 11:00
08.05.2020r.
wejście
 
71
 
Zakup rur oraz zasuw kołnierzowych wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
24.04.2020r.
godz.10:00
13.05.2020r.
wejście
 
72
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
20.04.2020r.
godz. 11:00  
21.04.2020r.
wejście
 
73
 
Wykonania rekultywacji biologicznej terenu o powierzchni 4,50 ha- 5,50 ha w oddziałach leśnych 197, 198 i 228 Leśnictwa Pomorzany Nadleśnictwa Olkusz obręb Rabsztyn.
15.04.2020r.
godz. 12:00
     
74
 
Wykonanie przebudowy układu transportu odpadów poflotacyjnych na stawach osadowych.
16.04.2020r.
godz. 11:00
28.04.2020r.
wejście
 
75
 
Zakup hali namiotowej o wymiarach 8x30m dla Działu Sprzedaży i Zaopatrzenia Surowcowego
30.03.2020r.
07.04.2020r.
wejście
 
76
 
Wykonanie montażu i zabudowy rurociągu tłocznego nr 4 DN 400 TWS około l=92 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 4 w dziale EC.
25.03.2020R.
godz. 11:00
21.04.2020r.
wejście
 
77
 
Remont boksu na materiały sypkie - Namiarownia A.
20.03.2020R.
godz. 11:00
24.03.2020r.
wejście
 
78
 
Remont gazociągu obiegowego DN 630 pieca P2 – Recykling
ZMIANA TERMINU
27.03.2020R.
godz. 11:00
01.04.2020r.
wejście
 
79
 
Wykonanie remontu piaskowników w Dziale Prażalni i FKS ZGH Bolesław S.A
ZMIANA TERMINU
30.04202r.
godz. 10:00
     
80
 
Wykonanie rurociągów zasilających staw osadowy wschodni - część południowa w odpady poflotacyjne (prowadzone po powierzchni terenu) w ZGH „Bolesław” S.A.
17.03.2020r.
godz. 10:00
     
81
 
Wykonanie zabezpieczenia przed pyleniem skarp.
16.03.2020R.
godz. 11:00
17.03.2020r.
wejście
 
82
 
Remont rurociągu odpadów poflotacyjnych.
16.03.2020r.
godz. 11:00
26.03.2020r.
wejście
 
83
 
Wykonania remontu rozdzielnic RZP – EM – 6 szt. i RKS – EM – BZ4Z2TU – 4 szt. oraz remont wyłączników WSW 125Z – 5 szt. w ZGH „Bolesław” S.A.”
13.03.2020r.
godz. 12:00
     
84
 
Zakup wózka widłowego HYUNDAI model 25L-7A dla Boltech Sp. z o.o.
10.03.2020r.
godz. 10:00
     
85
 
Wykonanie naprawy maszyny Land Rover SWT TEAM 20 RYŚ nr zakł. 21 nr fabryczny 73/2011, nr inwent. Z3-511-02152
10.03.2020r.
godz. 10:00
12.03.2020r.
wejście
 
86
 
Wykonanie projektu budowy stacji wsadowania i przygotowania nadawy do flotacji oraz prac modernizacyjnych istniejącego ciągu technologicznego w celu flotacyjnego wzbogacania materiałów cynkonośnych.
10.03.2020r.
godz. 11:00
17.03.2020r.
wejście
 
87
 
Wyknie wysiewu mieszanki traw i nawozów mineralnych na terenie 10 ha na półkach i skarpach Stawów Osadowych.ona
09.03.2020r.
godz. 12:00
     
88
 
Zakup i dostawa płyt drogowych dla Boltech Sp. z o.o.
06.03.2020R.
godz. 11:00
18.03.2020r.
wejście
 
89
 
Wykonanie remontu V-rury linii technologicznej nr 1 w Dziale Prażalni i FKS ZGH „Bolesław” S.A.
ZMIANA TERMINU
06.03.2020r.
godz. 10:00
     
90
 
Zakup elektronicznego depozytora SafeKey - SK60
05.03.2020r.
godz. 10:00
     
91
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2020r.
17.02.2020r.
godz. 10:00
26.02.2020r.
wejście
 
92
 
Zakup przesiewacza wibracyjnego, wielopokładowego do klasyfikacji pyłu cynkowego dla Boltech Sp. z o.o.
ZMIANA TERMINU
18.02.2020r.
godz. 10.00
27.02.2020r.
wejście
 
93
 
Wykonanie montażu rynny zasilającej elektrolitu neutralnego dla Nowej Hali Wanien związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.
11.02.2020r.
godz. 10:00
     
94
 
Remont maszyny FACE MASTER 2.0 nr zakł. 51
11.02.2020r.
godz. 11:00
18.02.2020r.
wejście
 
95
 
Zakup artykułów elektrycznych (aparatura, energetyka, oświetlenie, elektryka pozostałe) dla Spółek Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w 2020 r. (ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.).
04.02.2020r.
godz. 11:00
07.02.2020r.
wejście
 
96
 
Wykonanie wymiennikowni para-woda, wymiennikowni woda-woda oraz
wykonanie modernizacji węzła kondensatu w Kotłowni Bolesław w Bukownie
wg dokumentacji wykonawczej biura projektowego „PROJ-AD”
ZMIANA TERMINU
12.02.2020r.
godz. 10:00
     
97
 
REMONTKOMÓR PYŁOWYCH PIECÓW OBROTOWYCH 1,2,3,4,5,6 W LATACH 2020-2022
(ponowne ogłoszenie)
21.01.2020r.
godz.11:00
 
   
98
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
17.01.2020r.
godz. 11:00
20.01.2020r.
wejście
 
99
 
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów w postaci żużli powstałych w wyniku bieżącej
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa Zakładów Górniczo – Hutniczych Bolesław S.A. w
Bukownie (w tym ich załadunek, transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa).
17.01.2020r.
godz. 11:00
     
100
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2020 r.
16.12.2019r.
godz. 11:00
19.12.2019r.
wejście
 
101
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
10.12.2019r.
godz. 12:00
16.12.2019r.
wejście
 
102
 
Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
09.12.2019r.
godz. 11:00
20.12.2019r.
wejście
 
103
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI - wznowione postępowanie
06.12.2019r
30.12.2019r.
wejście
 
104
 
Zakup urządzenia wysokociśnieniowego HDS 10/20-4M
05.12.2019r.
godz. 10:00
     
105
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
27.11.2019r.
godz. 11:00
10.12.2019r.
wejście
 
106
 
REMONTKOMÓR PYŁOWYCH PIECÓW OBROTOWYCH 1,2,3,4,5,6 W LATACH 2020-2022
21.11.2019r.
godz.11:00
13.01.2020r.
UNIEWAŻNIENIE
wejście
 
107
 
Wykonanie i dostawa do ZGH „Bolesław” S.A sekcji grzewczej Nr I, dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
22.11.2019r.
godz. 12: 00
     
108 
 
ZAKUP ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA SAFEKEY 100 - SK 90
19.11.2019r.
godz. 11:00
26.11.2019r.
wejście
 
109
 
Zakup rur z tworzyw sztucznych w 2020 roku dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
18.11.2019r.
godz. 10:00
23.12.2019r.
wejście
 
110
 
Wykonanie remontu głowic wsadowych pieców obrotowych w latach 2020-2022 w ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 10:00
10.01.2020r.
wejście
 
111
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy EPIROC w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
02.12.2019r.
wejście
 
112
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
22.11.2019r.
wejście
 
113
 
ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO STIHL Z OSPRZĘTEM O NUMERZE: GK BOLESLAW/ZP/19/1933
15.11.2019r.
godz. 11:00
27.11.2019r.
wejście
 
114
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO ELEKTROLIZY CYNKU ZGH BOLESLAW S.A. W 2020.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
 
115
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO DZIAŁU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
 
116
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
 
117
 
DOSTAWA I MONTAŻ OPON DO SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH W ZGH "BOLESLAW" S.A. w 2020r.
06.11.2019r.
godz. 11:00
     
118
 
Dostawa materiałów spawalniczych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2020 roku
05.11.2019r.
godz. 10:00
25.11.2019r.
wejście
 
119
 
Wykonanie remontu klatki schodowej dla Skrubera nr 2 oraz wciągników wraz z belkami jezdnymi dla Budynku Wsadu nr 1 i Budynku Wsadu nr 2 dla działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
31.10.2019r
godz. 11:00
26.11.2019r.
wejście
 
120
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTEPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI
29.10.2019r.
godz. 11:00
     
121
 
Wykonanie remontu budynku byłej młynowni działu EC w ZGH „Bolesław” S.A.
23.10.2019r.
godz. 12:00
14.11.2019r.
wejście
 
122
 
Ułożenie 250 metrów kabla YAKY 4x240mm2 pomiędzy rozdzielnią RGS2 500V pole nr 30/1 a rozdzielnią RS101 500V w Dziale DPM kop. "Olkusz Pomorzany"
22.10.2019r.
godz. 10:00.
23.10.2019r.
wejście
 
123
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”
14.10.2019r.
godz. 11:00
13.11.2019r.
wejście
 
124
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
09.10.2019r.
 godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
 
125
 
Zakup systemu do bezinwazyjnego wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych w ZGH „Bolesław” S.A.
09.10.2019r.
godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
 
126
 
Zakup blach, ceowników, rur, prętów i kątowników wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
01.10.2019r.
godz. 11:00
14.10.2019r.
wejście
 
127
 
Wykonanie remontu chłodni Hamona nr 2 w ZGH „Bolesław” S.A.
20.09.2019r.
godz. 12: 00
     
128
 
Remont instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku łaźni i szatni górniczej rejon Pomorzany
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
23.09.2019r.
wejście
 
129
 
Remont przenośników wstrząsowych - podawaczy
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r.
godz. 11:00
24.09.2019r. 
wejście
 
130
 
Wykonanie remontu budynku młynowni, bunkrowni i flotacji – DPM kop. „Olkusz-Pomorzany”
17.09.2019r.
godz. 12:00
23.09.2019r.
wejście
 
131
 
Remont silnika elektrycznego typu SAS 630 kW do młyna.
II RUNDA
05.09.2019r.
godz. 11:00
05.09.2019r.
wejście
 
112
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
30.08.2019r.
godz.11:00
08.09.2019r.
wejście
 
113
Wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji szybów „Chrobry”, „Stefan”, „Mieszko”, „Wschodni”, „Zachodni”, „WP-2”, „Dąbrówka” w kop. „Olkusz-Pomorzany”.
 
ZMIANA TERMINU
29.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
 
114
 
Likwidacja fizyczna budynku Nastawni Z1 - 105-00423 Wyłączonego z eksploatacji
28.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
 
115
 
REMONT ESTAKADY PRZENOŚNIKA P-4 W DZIALE PRZERÓBKI MECHANICZNEJ OLKUSZ-POMORZANY
25.08.2019 r.
godz. 11:00
27.08.2019r.
wejście
 
116
 
Wykonanie remontu zbiornika wody pitnej w ZGH "Bolesław" S.A.
22.08.2019r.
03.09.2019r.
wejście
 
117
 
Wymiana sondy pomiarowej wraz z jednostką spektrometryczną PI-MKON
09.08.2019r.
godz. 10:00
12.05.2019r.
wejście
 
118
 
Wykonanie remontu zakładowej sieci gazowej w ZGH "Bolesław" S.A. w Bukownie
08.08.2019r.
godz. 12:00
22.08.2019r.
wejście
 
119
 
Remont - Wymiana kabli energetycznych w szybie „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
01.08.2019 r. godz.11:00
07.08.2019r.
wejście
 
120
 
Rozbudowa układów ważących w Namiarowni C – Recykling
31.07.2019r.
godz. 10:00
20.09.2019r.
wejście
 
121
 
REMONT ROZDZIELNIC RZP-4 SZT. I RKS -5SZT. REMONT WYŁĄCZNIKÓW WSW 125Z 5 SZT
26.07.2019r.
godz. 12:00
31.07.2019r.
wejście
 
122
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
25.07.2019r.
godz.11:00
31.07.2019r.
wejście
 
123
 
Remont cyklonów starego ciągu spalin kotła WR 2,5 nr 1 kotłowni rejon Pomorzany
23.07.2019r.
godz. 11:00
25.07.2019r.
wejście
 
124
 
Zakup prętów w gat. B500 dla Boltech Sp. z o.o.
16.07.2019r.
godz. 11:00
19.07.2019r.
wejście
 
125
 
Wykonanie i dostawa rynien elektrolitu neutralnego dla ZGH „Bolesław” S.A.
15.07.2019r.
godz. 10:00
31.07.2019r.
wejście
 
126
 
Wykonanie dokumentacji zawierającej kosztorys realizacji, modernizacji instalacji AKPiA dla kotła wodnego WR23 w ZGH „Bolesław” S.A. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu sterowania kotła WR23”
12.07.2019r.
godz. 11:00
23.07.2019r.
wejście
 
127
 
Wykonanie remontu Kotła SR-10 Nr 5
10.07.2019r.
godz. 11:00
18.07.2019r.
wejście
 
128
 
Wykonanie remontu misy żelbetowej stacji rozładunku kwasu siarkowego w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”.
27.06.2019r.
godz. 10:00
09.07.2019r.
wejście
 
129
 
Wykonanie remontu kanalizacji przemysłowej Dn 400 oraz remont rurociągu wody pitnej Dn 100 w ZGH „Bolesław” S.A.”
25.06.2019r.
godz. 11:00
09.07.2019r.
wejście
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2