• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Prace remontowe infrastruktury Energetycznej - remont i wymiana tras kablowych wewnątrz budynku hali pieców
12.04.2019r.
godz. 10:00
   
2
 
Budowa stawów osadowych do koty 370m npm. - Etap II obejmujący budowę wschodniej części stawów osadowych.
12.04.2019r.
godz. 10:00
   

3

Remont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3.
 
10.04.2019r.
godz. 11:00
   
4
 
Wykonanie remontu maszyny Face Master 1.7D nr zakł. 55, nr fabr. 522/MM
01.04.2019r.
godz. 10:00
   
5
 
Wykonanie dokumentacji projektowej klatki schodowej dla Skrubera nr 2 oraz wciągników wraz z belkami jezdnymi dla Budynku Wsadu nr 1 i Budynku Wsadu nr 2 dla działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
29.03.2019r.
godz. 11:00
   
6
 
Sprzedaż odpadów – zużytych olejów w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
26.03.2019r.
godz. 12:00
   
7
 
Czyszczenie kanalizacji przemysłowej na odcinku od Kotłowni Centralnej do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych w ZGH „Bolesław” S.A."
26.03.2019r.
godz. 12:00
   
8
 
Remont powierzchni zbiorników z żywicy poliestrowo-szklanej (TWS) dla Oczyszczalni Ścieków z węzła mycia gazów FKS1 i FKS2 w ZGH "Bolesław" S.A.
25.03.2019r.
godz. 11:00
   
9
 
Dostawa rur, kołnierzy, blachy oraz kosza ssawnego dla ZGH Bolesław S.A.
ZMIANA TERMINU
21.03.2019r.
godz. 11:00
   
10
 
Wymiana Blach elewacji Hali Turbodmuchaw - nitka nr.2 w ZGH "Bolesław" S.A.
12.03.2019r.
godz. 11:00
   
11
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2019 r.
11.03.2019r.
godz. 11:00
18.03.2019r.
wejście
12
 
Zabudowa transformatora 10 MVA w Zakładzie Przerobu Odpadów Poflotacyjnych( ZPOP) oraz wykonanie rezerwowego zasilania rozdzielni RZW 6 kV przy Stawach Osadowych
ZMIANA TERMINU
15.03.2019r.
godz. 12:00
   
13
 
Wykonanie remontu budynku byłego Domu Kultury
04.03.2019r.
08.03.2019r.
wejście
14
 
Zakup 15 zestawów komputerowych DEL OPTIPLEX 3060 MT dla ZGH BOLESLAW S.A. w Bukownie”
01.03.2019r.
godz. 12:00
   
15
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni wolnostojącej 30kV oraz transformatorów
28.02.2019r.
godz. 12:00
   
16
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni okapturzonej przy piecu Junker nr1
28.02.2019r.
godz. 11:00
   
17
 
Wykonanie remontu wentylatorów przy szybie „Dąbrówka” kop. „Olkusz-Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
06.03.2019r.
godz. 12:00
   
18
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni głównej 6 kV
28.02.2019r.
godz. 11:00
   
19
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni głównej prażalni 6/04 kV
ZMIANA TERMINU
14.03.2019r.
godz. 11:00
   
20
 
Wykonanie prac związanych z remontem instalacji elektrycznej przesiewalni popiołów
ZMIANA TERMINU
14.03.2019r.
godz. 11:00
   
21
 
Wykonanie i zabudowa wiaty magazynowej w Zakładzie Przerobu Odpadów Poflotacyjnych
27.02.2019r.
godz. 12:00
   
22 
 
Wykonanie remontu drogi „A” w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”
22.02.2019r.
godz. 12:00
   
23
Wykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
 
ZMIANA TERMINU
28.02.2019r.
godz. 11:00
   
24
Wykonanie i dostawa kompletu anod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
[Manufacture and delivery of a set of anodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
 
ZMIANA TERMINU
28.02.2019r.
godz 11:00
   
25
 
Remont maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 382/BL, nr zak. 52, nr inwent. Z3 510-02135 oraz maszyny Monomatic nr fabryczny 100D1460-1 nr zak.61, nr inwent. Z3 511-02024”
20.02.2019r.
godz. 10:00
05.03.2019r.
wejście
26
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr zakładowy 71, nr fabryczny 8991857100, nr inw. 510-02142
19.02.2019r.
godz. 10:00
05.03.2019r.
wejście
27
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod
 
15.02.2019r.
   
28
 
Transport samochodowy koncentratów cynku - wybór usługobiorców
15.02.2019r.
godz. 12:00
   
29
 
Wykonanie projektu likwidacji szybu „Bronisław” wraz z zabudową studni głębinowej w zlikwidowanym szybie kop. „Olkusz-Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
22.02.2019r.
godz. 11:00
   
30
 
Wykonanie rezerwowego rurociągu odwadniającego
12.02.2019r
godz. 11:00
14.02.2019r.
wejście
31
 
Remont baterii akumulatorów rozdzielni SN 6 kV GST – 1 oraz GST-2
12.02.2019r.
godz. 12:00
   
32
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. – „Dostawa rynien elektrolitu dla Hali Wanien”
 
08.02.2019r.
godz.11:00
UNIEWAŻNIENIE
05.02.2019R.
wejście
33
 
Zakup kabli górniczych
07.02.2019r.
19.02.2018r.
wejście
34
 
Wykonanie ogrodzenia działki wg. projektu: „Podsadzkownia polowa w rejonie miejscowości Klucze”
06.02.2019r.
godz. 12:00
   
35
 
Zakup krat pomostowych „Mostostal” KOZ/34x38/40x3 ocynkowane oraz stopnie schodowe i uchwyty krat dla spółki Boltech sp. z o.o.
06.02.2019r.
godz. 12:00
   
36
Wykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
ZMIANA TERMINU
28.01.2018r.
godz. 11:00
   
37
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” – Prace elektryczne i AKPiA
 
ZMIANA TERMINU
28.01.2019r.
godz. 11:00
28.02.2019r.
wejście
38
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy
filtracyjnej LAROX.
 
ZMIANA TERMINU
25.01.2019r.
godz. 11:00
31.01.2019r.
wejście
39
 
Zakup dwuteowników, ceowników i profilu zamkniętego dla Boltech Sp. z o.o.
25.01.2019r.
godz. 12:00
   
40
 
Odśnieżanie dachów budynków DPM „Olkusz-Pomorzany”
11.01.2019r.
godz. 12:00
17.01.2019r.
wejście
41
 
Zakup blach trapezowych dla Boltech Sp. z o.o.
07.01.2019r.
godz. 10:00
15.01.2019r.
wejście
42
 
Zakup kabli górniczych dla ZGH Bolesław S.A.
17.12.2018r.
godz. 10:00
18.12.2018r.
wejście
43
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2019 r.
10.12.2018r.
godz. 11:00
13.12.2018r.
wejście
44
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
10.12.2018r.
godz. 12:00
   
45
 
Postępowanie zakupowe na dostawę materiałów chemicznych-produkcyjnych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2019 roku.
10.12.2018 r.
godz. 12:00
   
46
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy Sandvik w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
7.12.2018r.
godz. 11:00
13.12.2018r.
wejście
47
 
Zakup licencji do programu drukarki 3D dla Boltech sp. z o.o.
07.12.2018r.
 godz. 12:00
12.12.2018r.
wejście
48
 
Dostawa drukarki 3D dla Boltech Sp. z o.o.
07.12.2018r.
 godz. 12:00
18.12.2018r.
wejście
49
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355JR dla Boltech Sp. z o.o.
04.12.2018r.
godz. 10:00
05.12.2018r.
wejście
50
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
30.11.2018 r.
godz. 11:00
13.12.2018r.
wejście
51
 
Zakupu zespołu 4 kolumn podnoszących typu kutruffa 4 x 20 ton – zestaw mobilny przeznaczony do pojazdów szynowych wraz z jednostką sterującą mobilną.
29.11.2018r.
godz: 12:00
12.12.2018r.
wejście
52
 
Zakup urządzenia do odbijania nadlewów i pakowania kul dla Boltech Sp. z o.o.
05.12.2018r.
godz. 10:00
20.12.2018r.
wejście
53
 
Zakup elektronicznego depozytora SafeKey - SK60
13.11.2018r.
godz. 10:00
13.11.2018r.
wejście
54
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.
 
ZMIANA TERMINU
14.12.2018r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
17.12.2018r.
wejście
55
Wykonanie i dostawa elementów szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
29.11.2018r.
godz. 11:00
05.12.2018r.
wejście
56
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
27.11.2018r.
godz. 11:00
   
57
 
Wykonanie napraw rewizyjnych zgodnie z dokumentacją DSU właściciela lokomotyw spalinowych SM42 nr fabr. 2235 oraz SM42 nr fabr. 2325
20.11.2018r.
godz. 10:00
08.01.2019r.
wejście
58
 
Zakup rur stalowych podsadzkowych oraz z tworzyw sztucznych w 2019 roku dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
19.11.2018r.
godz.10:00
26.11.2018r.
wejście
59
Dostawa kamienia wapiennego i wapna palonego na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
ZMIANA TERMINU
13.11.2018r.
godz. 11:00
20.11.2018r.
wejście
60
Dostawa koksiku i antracytu na potrzeby realizacji projektu badawczego dla Działu Recyklingu w ZGH „Bolesław” S.A.
 
ZMIANA TERMINU
13.11.2018r.
godz. 11:00
14.11.2018r.
wejście
61
 
Dostawy flokulantów do Elektrolizy Cynku ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
05.12.2018r.
wejście
62
 
Dostawy flokulantów do Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
05.12.2018r.
wejście
63
 
Dostawy flokulantów do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
12.11.2018r.
godz. 11:00
   
64
 
Remont urządzeń elektrycznych dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie w 2019 r.
09.11.2018r.
godz.11:00
23.11.2018r.
wejście
65
 
Remont - wymiana lin wyciągowych nośnych w szybie „Chrobry” – klatka kop. „Olkusz-Pomorzany”
05.11.2018r.
godz. 11:00
08.11.2018r.
wejście
66
 
Zakup kabli górniczych dla ZGH Bolesław S.A.
26.10.2018r.
godz. 10:00
30.10.2018r.
wejście
67
 
Zakup blachy, dwuteowników, kątowników w gat. S235 dla Boltech Sp. z o.o.
30.10.2018r.
godz. 11:00
31.10.2018r.
wejście
68
 
Wykonanie remontu zagęszczacza Ø 25m w Dziale Przeróbki Mechanicznej
30.10.2018r.
godz. 10:00
05.11.2018r.
wejście
69
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
29.10.2018r.
godz. 11:00
07.11.2018r.
wejście
70
 
Naprawa maszyny Face Master 1.7D nr fabryczny 509/MM, nr zakładowy 54, nr inwent. Z3 510-02108
25.10.2018r.
29.10.2018r.
wejście
71
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
ZMIANA TERMINU
07.11.2018r.
godz. 11:00
   
72
 
Wykonanie napraw rewizyjnych zgodnie z dokumentacją DSU właściciela lokomotyw spalinowych SM42 nr fabr. 2235 oraz SM42 nr fabr. 2325
22.10.2018r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
06.11.2018r.
wejście
73
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
18.10.2018r.
godz. 11:00
31.10.2018r.
wejście
74
 
Dostawa części do maszyn samojezdnych - Filtry i wkłady filtrów dla ZGH „Bolesław”
18.10.2018r.
godz. 11:00
06.11.2018r.
wejście
75
 
Zakup młynka wibracyjnego dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
17.10.2018r.
godz. 10:00
18.10.2018r.
wejście
76
 
Zakup dwuteowników, kątowników, profili dla Boltech Sp. z .o.o.
15.10.2018r.
23.10.2018r.
wejście
77
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
19.10.2018r.
wejście
78
 
Dostawa ścian oporowych dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 11:00
17.10.2018r.
wejście
79
 
Dostawa płyt drogowych 18x150x300cm dla Boltech Sp. z o.o.
15.10.2018r.
godz. 10:00
17.10.2018r.
wejście
80
 
Dostawa geowłókniny geoNETEX A PP 300 UVLS dla Boltech Sp. z o.o.
12.10.2018 godz.11.00
16.10.2018r.
wejście
81
 
Zakup motoreduktora VD-110 dla Boltech Sp. z o.o.
05.10.2018r.
08.10.2018r.
wejście
82
 
Zakup 16 zestawów komputerowych DEL Optiplex 3060 MT dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
02.10.2018r.
04.10.2018r.
wejście
83
 
Remont systemu radiometrycznej analizy produktów flotacji w Dziale Przeróbki Mechanicznej
27.09.2018r.
godz. 10:00
12.10.2018r.
wejście
84
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
07.09.2018r.
godz. 12:00
10.09.2018r.
wejście
85
 
Wykonanie remontu dachu na Starej Przybudówce Ługowni
10.09.2018r.
godz. 10:00
13.09.2018r.
wejście
86
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty do magazynowania pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag”, na podstawie projektów technicznych wykonawczych pn „Wiata magazynowa na worki typu BIG-BAG” opracowanych przez biuro projektów KD PROJEKT – Kraków 2018.
 
07.09.2018r.
godz. 11:00
17.09.2018r.
wejście
87
 
Wykonanie remontu rurociągu transportu pneumatycznego DN150 nr TP-150-10 ok. 325 mb wraz z remontem słupów estakady oraz konstrukcji kratownic
07.09.2018r.
godz. 11.00
13.09.2018r.
wejście
88
 
Wykonanie obiektów podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 10:00
19.09.2018r.
wejście
89
 
Wykonanie rurociągu PE 100 DN 400 zasilającego podsadzkownię polową wraz z zabudową kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w rejonie miejscowości Klucze
17.08.2018r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
03.09.2018r.
wejście
90
 
Wykonanie oraz dostawa testowych anod i katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
07.08.2018r.
 godz. 11:00
03.09.2018r.
wejście
91
 
Realizacja przyjęcia materiałów wsadowych w big bagach oraz przeładunek do autocystern
i dostawa tych materiałów do ZGH „Bolesław” S.A.
6.08.2018 r.
godz. 11:00
   
92
 
Zakup rur PE100 DN400 SDR17 PN10 w ilości 1310m
01.08.2018r.
godz.10:00
07.08.2018r.
wejście
93
 
Naprawa maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 322/BL, nr zakładowy 50, nr inwent. Z3 511-02020
01.08.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
94
 
Wykonanie i dostawa wsporników szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH”
ZMIANA TERMINU
14.09.2018r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
27.09.2018R.
wejście
95
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.
 
ZMIANA TERMINU
10.09.2018 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
13.09.2018r.
wejście
96
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr fabr. 8991857200/AVO10A394, nr zakł. 72
23.07.2018r.
godz. 10:00
06.08.2018r.
wejście
97
 
Wykonanie 6 otworów rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-Pb „Klucze ” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
23.07.2018r.
godz. 11:00
08.08.2018r.
wejście
98
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowo-zapobiegawczego pn. ,,Ogrodzenie Stacji 110/30/6kV”
ZMIANA TERMINU
31.07.2018r. godz. 11.00
07.08.2018r.
wejście
99
 
Wykonanie prac związanych z remontem zbiorników magazynowych popłuczyn WX086 i WX180
22.06.2018r.
godz. 10:00
10.07.2018r.
wejście
100
 
Remont instalacji wentylacji nawiewnej w budynku Zespołów Badawczych Laboratorium ZGH „Bolesław” S.A.
22.06.2018r.
godz. 11:00
11.07.2018r.
wejście
101
 
Wykonanie remontu maszyny flotacyjnej IZ-3 nr inw. Z2-513-00823 st. k. X91206 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
ZMIANA TERMINU
20.07.2018r.
godz. 10:00
27.07.2018r.
wejście
102
 
Wykonanie usługi polegającej na transporcie nienormatywnych ładunków dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowa Hala Wanien w ZGH"
ZMIANA TERMINU
29.06.2018r.
godz. 11:00
10.09.2018r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2