• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Remont silników wysokoprężnych typu SW 400, SW 680
21.09.2017r.
godz. 11.00
   
2
 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - „Prace fundamentowe”
 
14.09.2017r.
godz. 11:00
   
3
 
Dostawa siatki górniczej do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A.
13.09.2017 r.
godz. 11:00
   
4
 
Zakup 3 szt. dygestoriów dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
01.09.2017 godz. 11:00
05.09.2017r.
wejście
5
 
WYKONANIE MODERNIZACJI II STOPNIA OCZYSZCZANIA ELEKTROLITU
11.09.2017r.
godz.11:00
   
6
 
Zakup pojazdu MELEX 967 z kabiną T 3
29.08.2017r. godz. 10:00
31.08.2017r.
wejście
7
 
Zakup wózka widłowego dla Boltech Sp. z o.o.
12.09.2017r.
godz. 11:00
   
8
 
Projekt podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
11.09.2017r.
godz. 11:00
   
9
 
Zakupu sprężarki śrubowej o napędzie elektrycznym wraz ze zbiornikiem buforowym i układem separacji oraz zrzutu kondensatu dla ZGH „BOLESŁAW” S.A. Dział Recyklingu
25.08.2017r.
godz. 11:00
31.08.2017r.
wejście
10
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH
21.08.2017r.
   
11
 
Remont powierzchni podłóg w budynku biurowym (Dom Kultury)
18.08.2017r.
godz. 11:00
   
12
 
Remont gardzieli wysypowej zbiornika przepadu oraz rynny służącej do czyszczenia podestów przykrycia rząpia szybu "Chrobry" kop. Olkusz-Pomorzany"
14.08.2017r.
godz. 10:00
22.08.2017r.
wejście
13
 
Modernizacja istniejącego Kanału Zachód pod katem możliwości przyjęcia dodatkowych ilości wód i ścieków
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11.00
   
14
 
Badania stanu technicznego obudowy szybów "Wschodni", "Zachodni", "Mieszko", "Bronisław", "WP-2" oraz otworów "Dąbrówka" i "Zachodni"
11.08.2017r.
godz. 11:00
   
15
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowego pn. „Remont placów i dróg w rejonie Recyclingu” – Etap II
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11:00
04.09.2017r
wejście
16
 
Naprawa maszyny Axera 5-126 nr fabryczny L07D4195, nr zakładowy 65, nr inwent. Z3 510-02146.
11-08-2017r.
godz. 11:00
19.08.2017r.
wejście
17
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca postojowe przy budynku byłego Domu Kultury
ZMIANA TERMINU
17.08.2017r.
godz. 11.00
   
18
 
Wykonanie składowiska „E”
09.08.2017r.
godz.10.00
10.08.2017r.
wejście
19
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni - Nitka nr.1 w ZGH "Bolesław" S.A. - ETAP I
08.08.2017r.
godz. 11:00
16.08.2017r.
wejście
20
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów"
21.09.2017r.
godz. 11:00
   
21
 
Wdrożenie Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL na kop. „Olkusz-Pomorzany”.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
22 
 
Zakup spawarki chłodzonej wodą z funkcją puls i synergia - Citopuls III 420W wraz z akcesoriami dla Boltech Sp. z o.o.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
23
 
Wykonanie kompleksowych prac projektowych systemu ppoż do pomieszczeń ruchu elektrycznego Recyclingu
ZMIANA TERMINU
11.08.2017r.
   
24
 
Wykonanie prac związanych z remontem Hali Pieców w polach P1 i P2
17.07.2017 r.
godz. 12: 00
11.08.2017r.
wejście
25
 
Wykonanie i wymiana wężownic grzewczych szt. 2 - podgrzewacz WX48
20.07.2017 r.
godz. 11:00
03.08.2017r.
wejście
26
 
Wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, w obiektach ZGH "Bolesław" o kubaturze > 1000m3
14.07.2017 r.
godz. 11:00
17.07.2017r.
wejście
27
 
Remont elewacji budynku rozdzielni głównej RGHTC
14.07.2017 r.
godz. 10:00
24.07.2017r.
wejście
28
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni – Nitka nr.1 w ZGH „Bolesław” S.A.
14.07.2017 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
24.07.2017r.
wejście
29
 
Remont komory pyłowej
14.07.2017 r.
godz. 11:00
31.07.2017r.
wejście
30
 
Wykonanie regeneracji oleju transformatorów blokowych nr 3 i nr 4 w stacji 110 kV
14.07.2017 r.
godz. 11:00
24.07.2017r.
wejście
31
Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
 
10.07.2017 r.
 godz. 11:00
14.07.2017r.
wejście
32
 
Zakup wózka widłowego Nissan Unicarries DX-32 dla Boltech Sp. z o.o.
27.06.2017 r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście
33
 
Zakup blachy, prętów, rury i krążków wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
22.06.2017 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
28.06.2017R.
wejście
34
 
Wykonanie prac związanych z wprowadzeniem nadzoru nad Oddziałem Odlewni oraz stacją nalewaków kwasu."
ZMIANA TERMINU
29.06.2017 r.
godz. 12:00
06.07.2017R.
wejście
35
 
Wykonania remontu zagęszczacza Ø 25m nr 9 dla Dz. Przeróbki Mechanicznej – „Olkusz Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
30.06.2017 godz. 11:00
05.07.2017r.
wejście
36
 
Dostawa kul i prętów do stosowania w młynach kulowych w ZGH Bolesław” od 01.07.17 do 30.06.2018r.
21.06.2017
godz. 10:00
   
37
 
Remont rurociągu odpadów poflotacyjnych w Dziale Przeróbki Mechanicznej
22.06.2017r.
godz. 10:00
   
38
 
Wykonanie urządzenia do odlewania anod eliptycznych L=1300 mm dla Boltech Sp. z o.o.
21.06.2017r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście
39
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na II półrocze 2017 r.
20.06.2017r.
godz. 11:00
26.06.2017r.
wejście
40
 
Zakup blachy, płaskowników i rur wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o
09.06.2017r.
godz. 11:00
13.06.2017r.
wejście
41
 
Zakup krat pomostowych wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
09.06.2017r.
godz. 11:00
13.06.2017r.
wejście
42
 
Wykonanie remontu przewodu spalinowego do komina FKS
19.06.2017r. godz.10:00
27.06.2017r.
wejście
43
Wykonanie prac przygotowawczych do budowy „Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
12.06.2017 r.
godz. 11:00
11.07.2017r.
wejście
44
 
Zakup prętów wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
26.05.2017r.
godz. 11.00
29.05.2017r.
wejście
45
 
Zakup serwera TS-EC2480U-E3-4GE-R2 + 32GB RAM (8GBx4)
31.05.2017r.
godz. 11:00
05.06.2017r.
wejście
46
 
Budowa węzła zasypowego do dozowania odpadów poflotacyjnych
31.05.2017r.
godz. 10:00
   
47
 
Wykonanie remontu zagęszczacza ø 25m nr 3
31.05.2017r.
godz. 11:00
09.06.2017r.
wejście
48
 
Zakupu mierników prądów błądzących iMPB-5 wraz z ładowarkami
29.05.2017 godz. 11:00
29.05.2017r.
wejście
49
 
Remont drogi dojazdowej do zmywnicy nr 3 kop. "Olkusz - Pomorzany"
26.05.2017r.
godz. 11:00
30.05.2017r.
wejście
50
 
Wykonanie analizy automatyki zabezpieczeniowej sieci WN i SN na kop. „Olkusz-Pomorzany”
30.05.2017.r
godz. 11:00
01.06.2017r.
wejście
51
 
Dostawa gazów technicznych (tlen techniczny, acetylen techniczny i argomiks) do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.
23.05.2017r.
godz. 11:00
30.05.2017r.
wejście
52
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Namiarowni Wsadu w ZGH „Bolesław” S.A. – ETAP I (Segment A+B)”
 
30.05.2017r.
godz. 11:00
26.06.2017R.
wejście
53
 
Wykonanie prac związanych z remontem dwóch pól pomiarowych rozdzielni wolnostojącej 30kV
19.05.2017r.
26.05.2017r.
wejście
54
 
Zakup blachy, dwuteowników, kątowników, prętów i innych wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
05.05.2017
godz. 11:00
09.05.2017r.
wejście
55
 
Wykonanie naprawy maszyny SWT TEM - 10 nr kop. Ryś 8
05.05.2017r.
godz. 10:00
   
56
 
DOSTAWA ZESTAWU MASZYN, SUWNIC, WANIEN I SYSTEMU STEROWANIA DLA
LINII PILOTAŻOWEJ NOWEJ HALI WANIEN. / [DELIVERY OF A SET OF THE MACHINES,
CRANES, CELLS AND CONTROL SYSTEM FOR THE PILOT LINE OF A NEW CELL
HOUSE.]
16.01.2017 r.
21.04.2017r.
wejście
57
 
Wykonanie i dostawa do ZGH "Bolesław" sekcji grzewczych nr I i nr II dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS, oraz wykonanie 18 szt. wałów strzepywaczy
12.05.2017r.
godz. 10:00
16.05.2017r.
wejście
58
 
Sprzedaż złomu pochodzącego z budynku Młynowni i Magazynu Wsadu Elektrolizy Cynku
10.05.2017r.
godz. 11:00
07.06.2017r.
wejście
59
 
Wykonanie projektu lutniociągu w szybie " Chrobry" kop. Olkusz-Pomorzany
28.04.2017r.
godz. 10:00
   
60
 
Zakup szyny kolejowej typu S-49 dla spółki Boltech Sp. z o.o.
26.04.2017 r.
godz. 12:00
UNIEWAŻNIENIE
20.07.2017R.
wejście
61
 
Wykonanie remontu kapitalnego ładowarki typu TORO 1250 nr kop. 38, nr inwent. Z3-511-02021, nr fabr. T4125062
24.04.2017r.
godz. 10:00
10.05.2017r.
wejście
62
Wykonanie remontu instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej i instalacji elektrycznej w budynku zespołu laboratorium badawczych ZGH Bolesław
 
ZMIANA TERMINU
28.04.2017 r.
godz. 11:00
07.06.2017r.
wejście
63
 
Wykonanie remontu rurociągu TWS DN150/100 około L=23 mb zasilającego prasę Blechera nr 3 - Ługownia Dział EC
28.04.2017r. godz. 10:00
   
64
 
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA II STOPNIA OCZYSZCZANIA ELEKTROLITU”
ZMIANA TERMINU
28.04.2017r.
godz. 11:00
11.05.2017r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2