Galena Flotacyjna

Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii.

Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo- ołowiowych. Galena flotacyjna zawiera max 9% H2O. Materiał ten ma kolor ciemnoniebieski, uziarnienie zawarte jest w granicach 0 - 0,2 mm. Ciężar właściwy galeny flotacyjnej wynosi ok. 6g/cm3.

Zawartość w %

Pb Zn Ag Cu Cd Bi Sb As S Sse4 Fe CaO
55-72 1,5-2,5 0,0051 0,006 0,037 0,0001 0,04 0,1-0,21 18-25 0,25-0,4 7-12 0,5-1,2

SiO2 Al2O3 MgO Mn F Cl Co Ni Sn Ge Tl H20
0,3-0,5 0,11 0,31 0,0056 0,001-0,005 0,0071 <0,001 <0,0015 <0,001 <0,001 0,0031 7-9

PKWIU 07.29.15.2, PCN-260700000

 

ANALIZY ROCZNE GALENA 2018 - Zawartość w %
Zn Pb PbO Fe SiO2 CaO MgO Ss
4,27 64,50 3,04 6,86 0,50 1,29 0,51 19,63
Cl Cd As Sb Ni Co Ag F
0,020 0,035 0,146 0,045 0,0016 0,0005 0,0091 0,0046

Nasze Produkty

Cynk elektrolityczny
Cynk elektrolityczny
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych....
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu...
Wegal MOD
Wegal MOD
Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w...
Galena flotacyjna
Galena flotacyjna
Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec,...
Kwas siarkowy
Kwas siarkowy
Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz...
Bulk
Bulk
Koncentrat Kolektywny Cynkowo - Ołowiowy. Otrzymywany jest w procesie flotacyjnego wzbogacania rud...
  • Pakowanie

    Załadunek dokonuje się ładowarką, koparką lub suwnicą czerpakową. W okresie zimowym, podczas ujemnych temperatur należy uwzględniać szczególne warunki załadunku (wyłożenie papierem dna wagonu)
  • Przechowywanie

    Produkt należy przechowywać na składowiskach zadaszonych i osłoniętych a w przypadku braku zadaszenia powinien być dobrze nakryty np. folią. Galena nie może zawierać zanieczyszczeń obcego pochodzenia.
  • Transport

    Galenę flotacyjną należy przewozić w czystych i uszczelnionych wagonach odkrytych. Produkowana jest jako materiał filtrowany o zawartości H2O od 7 - 9%, nie nadaje się do transportu morskiego. Może być transportowana wagonami lub barkami w żegludze źródłowej (rzecznej i kanałami). W okresie zimowym (ujemne temperatury) nie należy przewozić galeny o w/w zawartości wody bez zgody odbiorcy i spedytora, szczególnie przy braku technicznych możliwości rozmrażania materiału w wagonach.