31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

  kopalni „Olkusz-Pomorzany” w rejonie kanału Dąbrówka i rzeki Białej w Gminie Bolesław

Służby zakładowe ZGH „Bolesław” S.A., w ramach stałego nadzoru przeprowadziły kontrolę kanału Dąbrówka, którym odprowadzane były wody z odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Po zaprzestaniu odwadniania kopalni obniżył się zdecydowanie poziom wód w tym kanale odkrywając m.in. w dużej ilości odpady typu: butelki, opony, tworzywa sztuczne, itp. Ze względu na okres zimowy i możliwość hibernacji płazów w mułach na dnie kanału, akcje porządkowe w zakresie usunięcia tych odpadów Spółka planuje przeprowadzić w okresie wiosennym.

Natomiast dużym zaskoczeniem były odpady pochodzenia zwierzęcego (kości zwierzęce), zdecydowanie nie związane z działalnością ZGH…. Dlaczego się tam znalazły i w takiej ilości? Kto znalazł sobie miejsce na utylizację tych i innych odpadów? Można jedynie snuć przypuszczenia.

ZGH podjęły natychmiastowe działania w celu ich profesjonalnego usunięcia. Z uwagi na specyfikę tych odpadów dokonano wyboru firmy, która w sposób kompleksowy przeprowadzi całość prac porządkowych. W zakresie podpisanej umowy firma zobowiązana jest do uprzątnięcia zalegających kości zwierzęcych oraz ich utylizacji w specjalistycznej spalarni, zgodnie z wymogami ustawodawstwa środowiskowego. Niezwłocznie rozpoczęto porządkowanie kanału. Przedmiotowe prace będą realizowane etapami, gdyż są uzależnione od warunków pogodowych. Zakończenie uprzątnięcia w całości planuje się maksymalnie do końca maja br. a jeżeli warunki pogodowe pozwolą to odpowiednio wcześniej.

Służby zakładowe na bieżąco monitorują usuwanie odpadów w kanale Dąbrówka, a firma wykonująca usługę porządkową jest zobowiązana do okresowego raportowania swojej działalności w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z pierwszego etapu usuwania kości zwierzęcych z kanału Dąbrówka.

Zdjęcia Porządkowanie Kanału

Udostępnij: