31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

88. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego z udziałem Prezesa ZGH „Bolesław” S.A. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Geologicznego Prezes Bogusław Ochab wygłosił referat dotyczący wyzwań związanych z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Jedna z sesji poświęcona była problemom, z którymi mierzy się rejon olkuski po zakończeniem eksploatacji rud Zn-Pb

Omówiony został bilans korzyści i strat górnictwa oraz wskazano perspektywy dalszej działalności gospodarczej na terenach pogórniczych. Jednocześnie poruszono problemy hydrologiczne i inżynierskie w zakresie geozagrożeń i zmian środowiska zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu. Nie zabrakło odniesień do problemów z którymi borykają się geolodzy, administracja samorządowa i lokalni mieszkańcy.
W ramach zjazdu uczestnicy mieli okazję do udziału w sesjach terenowych. Jedną z nich pn. Sozologia na terenie eksploatacji rud Zn-Pb w rejonie Olkusza zorganizowano w Bukownie. Na zakończenie wycieczki terenowej uczestnicy zwiedzili Kopalnię Wiedzy o Cynku.

  LXXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Sesja terenowa D

Relacja z wydarzenia na stronie Facebook.com/PolishGeologicalSociety

Udostępnij: