31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

15 lutego 2023 roku w siedzibie Spółki z inicjatywy Prezesa Zarządu ZGH pana Bogusława Ochaba i Burmistrza Bukowno pana Mirosława Gajdziszewskiego odbył się panel dyskusyjny z udziałem Dyrekcji i pracowników RDOŚ Kraków, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Posła na Sejm RP Ziemi Chrzanowskiej oraz Fundacji ZGH i kierownictwa Działu Ochrony Środowiska ZGH.

Tematem spotkania było omówienie możliwości doprowadzenia wody od Polis do zbiornika „Leśny Dwór”.
Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu ZGH, który na wstępie omówił aktualną sytuację hydrogeologiczną oraz skutki środowiskowe związane z trwającym procesem likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Podczas dyskusji uczestnicy panelu przedstawiali swoje uwagi i opinie dotyczące możliwości, celowości i zasadności doprowadzenia wody do zbiornika „Leśny Dwór”.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie zaakceptowali ideę doprowadzenia wody z Polis do zbiornika „Leśny Dwór”. Wskazali na konieczność opracowania dokumentu zawierającego wariantowy, w aspekcie technicznym, sposób dostarczenia wody do „Leśnego Dworu”, a także wpływ planowanych działań na ekosystem rzeki Sztoły. Po opracowaniu przedmiotowego dokumentu zostanie on przedłożony wszystkim uczestnikom spotkania celem merytorycznej analizy i wyboru optymalnego w zakresie technicznym i środowiskowym wariantu realizacji tego zadania.

Udostępnij: