31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

26 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, podczas której omawiane były kwestie ekologiczne związane z likwidacją kopalni.
W posiedzeniu wzięli udział obok Parlamentarzystów przedstawiciele właściwych instytucji i urzędów państwowych, aktywiści społeczni oraz zarząd ZGH „Bolesław” S.A a także eksperci z dziedziny hydrogeologii i ekologii z AGH i Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas posiedzenia Prezes ZGH „Bolesław” S.A Bogusław Ochab zaprezentował m.in.:

  • pełen przebieg procesu likwidacji kopalni i jego zgodność z obowiązującymi normami, prawami oraz uzyskanymi opiniami eksperckimi,
  • argumenty potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań w zakresie ekologii,
  • kontekst historyczny i bieżący funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie koryta Sztoły,
  • wykaz proekologicznych działań podjętych w ramach procesu likwidacji kopalni,
  • wnikliwą ocenę propozycji zgłaszanych przez aktywistów oraz argumentację uzasadniającą uznanie tej koncepcji nie tylko za nierealną ale też obciążającą środowisko daleko bardziej niż metoda przyjęta przez ZGH.

Zaproszeni przez Senacką Komisję eksperci jednoznacznie potwierdzili słuszność rozwiązań przyjętych przez ZGH.
Prezentacja ZGH, dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej, zakończona jest propozycjami kolejnych działań, związanych z rozbudową infrastruktury Nowej Sztoły.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Prezentacja Likwidacja Kopalni "Olkusz-Pomorzany" Wyjaśnienia

Udostępnij: