31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Dnia 20 kwietnia 2022 r. pod patronatem Urzędu Miasta w Bukownie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice i Katowice, przy wsparciu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie i ZGH Bolesław S.A., rozpoczęto sprzątanie doliny rzeki Sztoły.

Te początkowe działania porządkowe skierowane są na usunięciu odpadów typu opony, budowlane elementy plastikowe, worki i opakowania z tworzyw sztucznych itp.

Udostępnij: