• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Energia

Przedsiębiorstwo energetyczne ZGH "Bolesław" S.A. zajmuje się:

  • Obrotem i dystrybucją energii elektrycznej
  • Obrotem i dystrybucją paliw gazowych
  • Wytwarzaniem i sprzedażą ciepła