Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
REMONTKOMÓR PYŁOWYCH PIECÓW OBROTOWYCH 1,2,3,4,5,6 W LATACH 2020-2022
21.11.2019r.
godz.11:00
   
2
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI - wznowione postępowanie
22.11.2019r
   
3
 
Wykonanie i dostawa do ZGH „Bolesław” S.A sekcji grzewczej Nr I, dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
22.11.2019r.
godz. 12: 00
   
4
 
ZAKUP ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA SAFEKEY 100 - SK 90
19.11.2019r.
godz. 11:00
26.11.2019r.
wejście
5
 
Zakup rur z tworzyw sztucznych w 2020 roku dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
18.11.2019r.
godz. 10:00
   
6
 
Wykonanie remontu głowic wsadowych pieców obrotowych w latach 2020-2022 w ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 10:00
   
7
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy EPIROC w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
   
8
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
22.11.2019r.
wejście
9
 
ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO STIHL Z OSPRZĘTEM O NUMERZE: GK BOLESLAW/ZP/19/1933
15.11.2019r.
godz. 11:00
27.11.2019r.
wejście
10
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO ELEKTROLIZY CYNKU ZGH BOLESLAW S.A. W 2020.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
11
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO DZIAŁU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
12
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
13
 
DOSTAWA I MONTAŻ OPON DO SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH W ZGH "BOLESLAW" S.A. w 2020r.
06.11.2019r.
godz. 11:00
   
14
 
Dostawa materiałów spawalniczych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2020 roku
05.11.2019r.
godz. 10:00
   
15
 
Wykonanie remontu klatki schodowej dla Skrubera nr 2 oraz wciągników wraz z belkami jezdnymi dla Budynku Wsadu nr 1 i Budynku Wsadu nr 2 dla działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
31.10.2019r
godz. 11:00
   
16
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTEPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI
29.10.2019r.
godz. 11:00
   
17
 
Wykonanie remontu budynku byłej młynowni działu EC w ZGH „Bolesław” S.A.
23.10.2019r.
godz. 12:00
   
18
 
Ułożenie 250 metrów kabla YAKY 4x240mm2 pomiędzy rozdzielnią RGS2 500V pole nr 30/1 a rozdzielnią RS101 500V w Dziale DPM kop. "Olkusz Pomorzany"
22.10.2019r.
godz. 10:00.
23.10.2019r.
wejście
19
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”
14.10.2019r.
godz. 11:00
13.11.2019r.
wejście
20
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
09.10.2019r.
 godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
21
 
Zakup systemu do bezinwazyjnego wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych w ZGH „Bolesław” S.A.
09.10.2019r.
godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
22 
 
Zakup blach, ceowników, rur, prętów i kątowników wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
01.10.2019r.
godz. 11:00
14.10.2019r.
wejście
23
 
Wykonanie remontu chłodni Hamona nr 2 w ZGH „Bolesław” S.A.
20.09.2019r.
godz. 12: 00
   
24
 
Remont instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku łaźni i szatni górniczej rejon Pomorzany
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
23.09.2019r.
wejście
25
 
Remont przenośników wstrząsowych - podawaczy
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r.
godz. 11:00
24.09.2019r. 
wejście
26
 
Wykonanie remontu budynku młynowni, bunkrowni i flotacji – DPM kop. „Olkusz-Pomorzany”
17.09.2019r.
godz. 12:00
   
27
 
Remont silnika elektrycznego typu SAS 630 kW do młyna.
II RUNDA
05.09.2019r.
godz. 11:00
05.09.2019r.
wejście
28
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
30.08.2019r.
godz.11:00
08.09.2019r.
wejście
29
Wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji szybów „Chrobry”, „Stefan”, „Mieszko”, „Wschodni”, „Zachodni”, „WP-2”, „Dąbrówka” w kop. „Olkusz-Pomorzany”.
 
ZMIANA TERMINU
29.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
30
 
Likwidacja fizyczna budynku Nastawni Z1 - 105-00423 Wyłączonego z eksploatacji
28.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
31
 
REMONT ESTAKADY PRZENOŚNIKA P-4 W DZIALE PRZERÓBKI MECHANICZNEJ OLKUSZ-POMORZANY
25.08.2019 r.
godz. 11:00
27.08.2019r.
wejście
32
 
Wykonanie remontu zbiornika wody pitnej w ZGH "Bolesław" S.A.
22.08.2019r.
03.09.2019r.
wejście
33
 
Wymiana sondy pomiarowej wraz z jednostką spektrometryczną PI-MKON
09.08.2019r.
godz. 10:00
12.05.2019r.
wejście
34
 
Wykonanie remontu zakładowej sieci gazowej w ZGH "Bolesław" S.A. w Bukownie
08.08.2019r.
godz. 12:00
22.08.2019r.
wejście
35
 
Remont - Wymiana kabli energetycznych w szybie „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
01.08.2019 r. godz.11:00
07.08.2019r.
wejście
36
 
Rozbudowa układów ważących w Namiarowni C – Recykling
31.07.2019r.
godz. 10:00
20.09.2019r.
wejście
37
 
REMONT ROZDZIELNIC RZP-4 SZT. I RKS -5SZT. REMONT WYŁĄCZNIKÓW WSW 125Z 5 SZT
26.07.2019r.
godz. 12:00
31.07.2019r.
wejście
38
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
25.07.2019r.
godz.11:00
31.07.2019r.
wejście
39
 
Remont cyklonów starego ciągu spalin kotła WR 2,5 nr 1 kotłowni rejon Pomorzany
23.07.2019r.
godz. 11:00
25.07.2019r.
wejście
40
 
Zakup prętów w gat. B500 dla Boltech Sp. z o.o.
16.07.2019r.
godz. 11:00
19.07.2019r.
wejście
41
 
Wykonanie i dostawa rynien elektrolitu neutralnego dla ZGH „Bolesław” S.A.
15.07.2019r.
godz. 10:00
31.07.2019r.
wejście
42
 
Wykonanie dokumentacji zawierającej kosztorys realizacji, modernizacji instalacji AKPiA dla kotła wodnego WR23 w ZGH „Bolesław” S.A. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu sterowania kotła WR23”
12.07.2019r.
godz. 11:00
23.07.2019r.
wejście
43
 
Wykonanie remontu Kotła SR-10 Nr 5
10.07.2019r.
godz. 11:00
18.07.2019r.
wejście
44
 
Wykonanie remontu misy żelbetowej stacji rozładunku kwasu siarkowego w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”.
27.06.2019r.
godz. 10:00
09.07.2019r.
wejście
45
 
Wykonanie remontu kanalizacji przemysłowej Dn 400 oraz remont rurociągu wody pitnej Dn 100 w ZGH „Bolesław” S.A.”
25.06.2019r.
godz. 11:00
09.07.2019r.
wejście
46
 
Remont maszyny AXERA S-126 nr zakł. 64
24.06.2019r.
godz. 11:00
02.07.2019r.
wejście
47
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr zakł. 72
24.06.2019r.
godz. 11:00
11.07.2019r.
wejście
48
 
Wykonanie i dostawa rynien elektrolitu neutralnego dla ZGH "Bolesław" S.A.
24.06.2019 r.
godz. 10:00
   
49
Wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania Nowej Hali Wanien związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
18.06.2019r. godz. 11:00
25.06.2019r.
wejście
50
 
Zakup wózka akumulatorowego platformowego dla działu Energo - Mechanicznego Recyklingu
14.06.2019r.
godz. 11:00
10.07.2019r.
wejście
51
 
Nabycie odkurzacza przemysłowego dla działu Elektrolizy Cynku
14.06.2019r.
godz. 11:00
   
52
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na II półrocze 2019 r.
14.06.2019r.
godz. 11:00
24.06.2019r.
wejście
53
 
Zakup 3 szt. dygestoriów dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
31.05.2019r.
godz. 11:00
03.07.2019r
wejście
54
 
Remont instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej w budynku Zespołu Laboratoriów Badawczych
27.05.2019r.
godz. 11:00
   
55
Wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania Nowej Hali Wanien związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”.
 
ZMIANA TERMINU
30.05.2019r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
10.06.2019r.
wejście
56
 
Dostawa gazów technicznych (tlen techniczny, acetylen techniczny i argomiks) do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.
22.05.2019r.
22.05.2019r.
wejście
57
 
Wykonanie 6szt. wiązek Piezometrów na Stawach Osadowych
23.05.2019r.
godz. 11:00
28.05.2019r.
wejście
58
 
Wykonanie modernizacji rozdzielni – stycznikowni ST2 Ługownia
20.05.2019r.
godz.11:00
14.06.2019r.
wejście
59
 
Wysiew mieszanki traw i nawozów mineralnych na Stawach Osadowych
13.05.2019r.
godz. 10:00
15.05.2019r.
wejście
60
Wykonanie i dostawa kompletu anod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of anodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
 
13.05.2019r.
godz. 11:00
28.08.2019r.
wejście
61
Modernizacja transformatorów prostownikowych SIEMENS dla realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowa Hala Wanien w ZGH"
 
ZMIANA TERMINU
20.05.2019r.
godz. 11:00
   
62
 
Remont Gazociągu Obiegowego DN 630 Pieca P3 RECYKLING
07.05.2019r.
godz. 11:00
23.05.2019r.
wejście
63
 
Zakup nowej maszyny wirtualnej dla ZGH „Bolesław” S.A..
25.04.2019r.
godz: 12:00
   
64
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich konstrukcji stalowej działu FKS oraz działu Elektrolizy Cynku w ZGH "Bolesław"S.A.
24.04.2019r.
13.05.2019r.
wejście
65
 
Wykonanie remontu budynku portierni
18.04.2019r.
godz. 11:00
06.05.2019r.
wejście
66
 
Remont rozdzielni wnętrzowej 30 celkowej
18.04.2019r.
26.04.2019r.
wejście
67
 
Wykonanie remontu budynku byłej młynowni tlenku cynku w ZGH "Bolesław" S.A.
15.04.2019r.
godz. 12:00
   
68
 
Wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową dla Boltech Sp. z o.o.
12.04.2019r.
godz. 11:00
15.04.2019r.
wejście
69
 
Remont posadzki w warsztacie samochodowym Bazy Transportowej Boltech Sp. z o.o.
12.04.2019r.
godz. 11:00
26.04.2019r.
wejście
70
 
Prace remontowe infrastruktury Energetycznej - remont i wymiana tras kablowych wewnątrz budynku hali pieców
12.04.2019r.
godz. 10:00
23.04.2019r.
wejście
71
 
Budowa stawów osadowych do koty 370m npm. - Etap II obejmujący budowę wschodniej części stawów osadowych.
12.04.2019r.
godz. 10:00
23.04.2019r.
wejście
72
Remont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3.
 
10.04.2019r.
godz. 11:00
29.05.2019r. 
wejście
73
 
Zmiana umiejscowienia Poligonowego punktu (podawacz, przesiewacz, trzy przenośniki taśmowe).
08.04.2019r.
godz. 11:00
11.04.2019r.
wejście
74
 
Wykonanie remontu maszyny Face Master 1.7D nr zakł. 55, nr fabr. 522/MM
01.04.2019r.
godz. 10:00
   
75
 
Nasadzenia rokitnika pospolitego na skarpach Stawów Osadowych
29.03.2019r
godz. 10:00
   
76
 
Wykonanie dokumentacji projektowej klatki schodowej dla Skrubera nr 2 oraz wciągników wraz z belkami jezdnymi dla Budynku Wsadu nr 1 i Budynku Wsadu nr 2 dla działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
29.03.2019r.
godz. 11:00
15.04.2019r.
wejście
78
 
Sprzedaż odpadów – zużytych olejów w 2019 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
26.03.2019r.
godz. 12:00
   
79
 
Czyszczenie kanalizacji przemysłowej na odcinku od Kotłowni Centralnej do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych w ZGH „Bolesław” S.A."
26.03.2019r.
godz. 12:00
08.04.2019r.
wejście
80
 
Remont powierzchni zbiorników z żywicy poliestrowo-szklanej (TWS) dla Oczyszczalni Ścieków z węzła mycia gazów FKS1 i FKS2 w ZGH "Bolesław" S.A.
25.03.2019r.
godz. 11:00
   
81
 
Dostawa rur, kołnierzy, blachy oraz kosza ssawnego dla ZGH Bolesław S.A.
ZMIANA TERMINU
21.03.2019r.
godz. 11:00
29.04.2019r.
wejście
82
 
Wymiana Blach elewacji Hali Turbodmuchaw - nitka nr.2 w ZGH "Bolesław" S.A.
12.03.2019r.
godz. 11:00
26.03.2019r.
wejście
83
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2019 r.
11.03.2019r.
godz. 11:00
18.03.2019r.
wejście
84
 
Zabudowa transformatora 10 MVA w Zakładzie Przerobu Odpadów Poflotacyjnych( ZPOP) oraz wykonanie rezerwowego zasilania rozdzielni RZW 6 kV przy Stawach Osadowych
ZMIANA TERMINU
15.03.2019r.
godz. 12:00
   
85
 
Wykonanie remontu budynku byłego Domu Kultury
04.03.2019r.
08.03.2019r.
wejście
86
 
Zakup 15 zestawów komputerowych DEL OPTIPLEX 3060 MT dla ZGH BOLESLAW S.A. w Bukownie”
01.03.2019r.
godz. 12:00
   
87
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni wolnostojącej 30kV oraz transformatorów
28.02.2019r.
godz. 12:00
27.03.2019r.
wejście
88
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni okapturzonej przy piecu Junker nr1
28.02.2019r.
godz. 11:00
28.03.2019r.
wejście
89
 
Wykonanie remontu wentylatorów przy szybie „Dąbrówka” kop. „Olkusz-Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
06.03.2019r.
godz. 12:00
26.03.2019r.
wejście
90
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni głównej 6 kV
28.02.2019r.
godz. 11:00
28.03.2019r.
wejście
91
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni głównej prażalni 6/04 kV
ZMIANA TERMINU
14.03.2019r.
godz. 11:00
28.03.2019r.
wejście
92
 
Wykonanie prac związanych z remontem instalacji elektrycznej przesiewalni popiołów
ZMIANA TERMINU
14.03.2019r.
godz. 11:00
26.03.2019r.
wejście
93
 
Wykonanie i zabudowa wiaty magazynowej w Zakładzie Przerobu Odpadów Poflotacyjnych
27.02.2019r.
godz. 12:00
   
94
 
Wykonanie remontu drogi „A” w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”
22.02.2019r.
godz. 12:00
   
95
Wykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
 
ZMIANA TERMINU
28.02.2019r.
godz. 11:00
24.04.2019r.
wejście
96
Wykonanie i dostawa kompletu anod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
[Manufacture and delivery of a set of anodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
 
ZMIANA TERMINU
28.02.2019r.
godz 11:00
15.03.2019r.
wejście
97
 
Remont maszyny Face Master 2.0 nr fabryczny 382/BL, nr zak. 52, nr inwent. Z3 510-02135 oraz maszyny Monomatic nr fabryczny 100D1460-1 nr zak.61, nr inwent. Z3 511-02024”
20.02.2019r.
godz. 10:00
05.03.2019r.
wejście
98
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH nr zakładowy 71, nr fabryczny 8991857100, nr inw. 510-02142
19.02.2019r.
godz. 10:00
05.03.2019r.
wejście
99
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod
 
15.02.2019r.
   
100
 
Transport samochodowy koncentratów cynku - wybór usługobiorców
15.02.2019r.
godz. 12:00
   
101
 
Wykonanie projektu likwidacji szybu „Bronisław” wraz z zabudową studni głębinowej w zlikwidowanym szybie kop. „Olkusz-Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
22.02.2019r.
godz. 11:00
19.03.2019r.
wejście
102
 
Wykonanie rezerwowego rurociągu odwadniającego
12.02.2019r
godz. 11:00
14.02.2019r.
wejście
103
 
Remont baterii akumulatorów rozdzielni SN 6 kV GST – 1 oraz GST-2
12.02.2019r.
godz. 12:00
   
104
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. – „Dostawa rynien elektrolitu dla Hali Wanien”
 
08.02.2019r.
godz.11:00
UNIEWAŻNIENIE
05.02.2019R.
wejście
105
 
Zakup kabli górniczych
07.02.2019r.
19.02.2018r.
wejście
106
 
Wykonanie ogrodzenia działki wg. projektu: „Podsadzkownia polowa w rejonie miejscowości Klucze”
06.02.2019r.
godz. 12:00
   
107
 
Zakup krat pomostowych „Mostostal” KOZ/34x38/40x3 ocynkowane oraz stopnie schodowe i uchwyty krat dla spółki Boltech sp. z o.o.
06.02.2019r.
godz. 12:00
   
108
Wykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
ZMIANA TERMINU
28.01.2018r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
14.02.2019r.
wejście
109
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” – Prace elektryczne i AKPiA
 
ZMIANA TERMINU
28.01.2019r.
godz. 11:00
28.02.2019r.
wejście
110
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy
filtracyjnej LAROX.
 
ZMIANA TERMINU
25.01.2019r.
godz. 11:00
31.01.2019r.
wejście
111
 
Zakup dwuteowników, ceowników i profilu zamkniętego dla Boltech Sp. z o.o.
25.01.2019r.
godz. 12:00
   
112
 
Odśnieżanie dachów budynków DPM „Olkusz-Pomorzany”
11.01.2019r.
godz. 12:00
17.01.2019r.
wejście
113
 
Zakup blach trapezowych dla Boltech Sp. z o.o.
07.01.2019r.
godz. 10:00
15.01.2019r.
wejście