• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

PZU Z Myślą o bezpieczeństwie

Dzięki wsparciu ze strony funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. w kwocie 10.000 zł ZGH „Bolesław” S.A. zakupiły i zamontowały na terenie Spółki defibrylatory.

Sprzęt ten powinien podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość udzielenia pierwszej pomocy w  przypadkach zatrzymania akcji serca.

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. dziękuje za wsparcie.