• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Certyfikat Innowacyjności

6 grudnia 2007 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie odbyła się finałowa Gala innowacyjności, podczas której został przedstawiony ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm.

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. zajęły III miejsce i otrzymały certyfikat innowacyjności. Przedmiotem oceny były m.in.: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój oraz ilość pozyskanych patentów, nowe użyte technologie, zastosowane rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, nagrody, wyróżnienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych oraz otrzymane certyfikaty.