• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Połączenie ze spółką BOLESŁAW-RECYCLING

Zawiadamiamy, że  nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie,  ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie.  Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki Przejmującej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2017r. pod numerem wpisu 38 (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/3163/17/465). 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2