• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

40-lecie Kopani „Pomorzany”

 

 

 

Jubileuszowe obchody 40-lecia  kopalni „Pomorzany” odbyły się 5 września 2014 roku.
 Ten niezwykle znaczący w dziejach zakładu górniczego jubileusz uczczono konferencją popularno-naukową, która przypomniała historię, osiągnięcia oraz postęp, jaki dokonywał się przez okres czterech dekad istnienia kopalni „Pomorzany”. Rolę gospodarza konferencji pełnił Prezes Zarządu Bogusław Ochab, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, władz lokalnych, środowisk naukowych współpracujących z kopalnią, kierownictwo Spółki, pracownicy dozoru kopalni, jak też byli pracownicy kopalni.

 

 

 

Naczelny Inżynier Kopalni Paweł Grzebinoga w referacie „40 lat minęło ... jak jeden dzień-Kopalnia Pomorzany 1974-2014” przypomniał historię powstania kopalni, jej trudny czas budowy oraz okres eksploatacji. Planowana pierwotnie na 30-letnie funkcjonowanie kopalnia działa nadal i prowadzić będzie wydobycie co najmniej do roku 2016, a przy sprzyjających okolicznościach rynkowych ma szansę na przedłużenie żywotności .

  

Referat  autorstwa prof. dr hab. inż. Andrzeja Paulo, mgr inż. Bogdana Cieślika i mgr inż. Ryszarda Wnuka przybliżył gospodarkę zasobami rud w okresie 40 lat eksploatacji.

 

Dr  hab. Jerzy Cabała w swoim referacie przedstawił „Historyczne i współczesne oddziaływanie na środowisko kopalń, przeróbki i hutnictwa Zn-Pb-Ag”.

 

Kolejne referaty wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Inż. Waldemar Korzeniowski na temat „Badania i rozwój technologii górniczych w olkuskich kopalniach rud cynku i ołowiu” oraz dr Michał Wilczyński „Złoża kopalin, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, 40 lat kopalni Pomorzany”. Informację na temat wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych ze stawów osadowych, w celu otrzymania koncentratu kolektywnego przygotował kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Cezary Reguła. 

 

Końcowym akcentem konferencji były życzenia i gratulacje złożone na ręce Prezesa Zarządu przez zaproszonych gości. 

Jubileuszowe uroczystości kopalni „Pomorzany” zwieńczyła tradycyjna biesiada górnicza prowadzona przez Józefa Fudali i Józefa Niewdanę. Zaproszonym dopisywał humor, było dużo gromkiego śpiewu i dowcipów, wśród emerytowanych pracowników kopalni wróciły wspomnienia. Całość uświetnił występ naszej wspaniałej orkiestry zakładowej, no i oczywiście … także piwo.

 


 

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2