• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Kwas siarkowy

 

Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki.

Kwas siarkowy VI ma postać bezbarwnej lub szarej cieczy o ostrym, duszącym zapachu. Kwas siarkowy VI spełnia wymagania norm:

PN-76/C-84051
PKWiU - 24.13.14-33.10, PCN - 28070010

 

 pakowanie
Dopuszcza się przewożenie kwasu siarkowego w balonach szklanych, paleto-pojemnikach lub pojemnikach z polietylenu.
Na każdej cysternie lub zbiorniku należy umieścić trwały napis zawierający co najmniej: - nazwę lub znak zakładu produkcyjnego - oznaczenie i znak ostrzegawczy dla substancji żrących wg polskiej normy.
 
 transport
 Kwas siarkowy można przewozić środkami transportu spełniającymi wymagania transportu dla substancji niebezpiecznych.
 Dokumentacja - pliki do pobrania

 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
 Specyfikacja produktu