Bulk

Koncentrat Kolektywny Cynkowo - Ołowiowy

Otrzymywany jest w procesie flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo - ołowiowych.

Materiał ten ma kolor popielaty, uziarnienie zawarte w granicach
0 - 0,1 mm. Ciężar właściwy wynosi 4 - 4,2 g/cm3.


PKWIU 07.29.19.2, PCN-260700000

 pakowanie
Koncentrat kolektywny cynkowo - ołowiowy należy przewozić w czystych, uszczelnionych wagonach, odkrytych lub nakrytych plandekami. Załadunku dokonuje się ładowarką.
 
 przechowywanie
Produkt należy przechowywać na składowiskach zadaszonych i osłoniętych, zaś w przypadku braku zadaszenia powinien być dobrze nakryty np. folią. Bulk nie może zawierać zanieczyszczeń obcego pochodzenia.