• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Bulk

Koncentrat Kolektywny Cynkowo - Ołowiowy

Otrzymywany jest w procesie flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo - ołowiowych.

Materiał ten ma kolor popielaty, uziarnienie zawarte w granicach
0 - 0,1 mm. Ciężar właściwy wynosi 4 - 4,2 g/cm3.


PKWIU 07.29.19.2, PCN-260700000

 pakowanie
Koncentrat kolektywny cynkowo - ołowiowy należy przewozić w czystych, uszczelnionych wagonach, odkrytych lub nakrytych plandekami. Załadunku dokonuje się ładowarką.
 
 przechowywanie
Produkt należy przechowywać na składowiskach zadaszonych i osłoniętych, zaś w przypadku braku zadaszenia powinien być dobrze nakryty np. folią. Bulk nie może zawierać zanieczyszczeń obcego pochodzenia.
 
 • Analizy średnioroczne za 2018r. BULK +

  ANALIZY ROCZNE BULK 2018 - Zawartość w %
  Zn Pb PbO Fe SiO2 CaO MgO Ss
  37,87 15,2 1,99 8,86 1,09 1,54 0,68 30,40
  Cl Cd As Sb Ni Co Ag F
  0,090 0,229 0,093 0,0097 0,0024 0,0004 0,0089 0,0041
   
 • Dokumentacja - Pliki do pobrania +

   Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa

 • 1