• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Galena flotacyjna

Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii.

Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo- ołowiowych. Galena flotacyjna zawiera max 9% H2O. Materiał ten ma kolor ciemnoniebieski, uziarnienie zawarte jest w granicach 0 - 0,2 mm. Ciężar właściwy galeny flotacyjnej wynosi ok. 6g/cm3.

 
PKWIU 07.29.15.2, PCN-260700000

 pakowanie
Załadunek dokonuje się ładowarką, koparką lub suwnicą czerpakową.
W okresie zimowym, podczas ujemnych temperatur należy uwzględniać szczególne warunki załadunku (wyłożenie papierem dna wagonu)
 
 przechowywanie
Produkt należy przechowywać na składowiskach zadaszonych i osłoniętych  a w przypadku braku zadaszenia powinien być dobrze nakryty np. folią. Galena nie może zawierać zanieczyszczeń obcego pochodzenia.
 
 transport
Galenę flotacyjną należy przewozić w czystych i uszczelnionych wagonach odkrytych. Produkowana jest jako materiał filtrowany o zawartości H2O od 7 - 9%, nie nadaje się do transportu morskiego.
Może być transportowana wagonami lub barkami w żegludze źródłowej (rzecznej i kanałami).
W okresie zimowym (ujemne temperatury) nie należy przewozić galeny o w/w zawartości wody bez zgody odbiorcy i spedytora, szczególnie przy braku technicznych możliwości rozmrażania materiału w wagonach. 
 
 Dokumentacja - pliki do pobrania

 Analizy średnioroczne produktów za 2016 rok

 Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa