• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zespół Laboratoriów Badawczych prowadzi działalność w zakresie usług analitycznych obejmujących głównie dziedzinę chemii nieorganicznej oraz w zakresie badań środowiska pracy. Działalność prowadzona jest w dwóch specjalistycznych laboratoriach: Laboratorium Chemicznym i Laboratorium Badań Środowiskowych 

Zakres badań:

Laboratorium Chemiczne
 • wody powierzchniowe, podziemne, studzienne oraz kotłowe
 • ścieki przemysłowe i komunalne
 • wapno budowlane
 • próbki geologiczne
 • próbki technologiczne w postaci roztworów i ciał stałych
 • kwas siarkowy
 • metale kolorowe i stopy
 • nawozy sztuczne, pasze
 • paliwa stałe (antracyt, miał węglowy)
 • roztwory trawiące, topnik – dla ocynkowni

1. Zlecenie wykonania analizy w Laboratorium Chemicznym ZGH "Bolesław" S.A.

- pobierz dokument do wydruku

- pobierz dokument formularz - możliwość wypełniania 

2. Wykaz Metod Badawczych stosowanych w Laboratorium Chemicznym ZGH "Bolesław" S.A.

 - pobierz dokument do wydruku

3. Kryteria przydatności próbki do badania

- pobierz dokument do wydruku 

Laboratorium Badań Środowiskowych 
 • czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy: pyłowe, chemiczne, fizyczne (hałas, oświetlenie, mikroklimat),
 • prowadzenie rejestrów badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami; 
 • skład powietrza i wód kopalnianych – w dostarczonych próbkach:
  - powietrze: tlen, tlenek węgla, ditlenek węgla, węglowodory ciężkie, metan, wodór, tlenki azotu, ditlenek siarki,
  wody: metan, związki ligninosulfonowe. 

 

Szczegółowy zakres badań/metodyka badań i aktualnie obowiązujący cennik dostępny jest na życzenie Klienta. Możliwe również sporządzenie wstępnej kalkulacji kosztów badań.

Wykwalifikowany i doświadczony personel, nowoczesna aparatura pomiarowa, objęta regularnym nadzorem metrologicznym oraz udział w wiodących badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gwarantują rzetelność wykonywanych usług oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników. Potwierdza to Certyfikat Akredytacji nr AB 1140 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Zakres Akredytacji nr AB 1140 link do strony PCA: www.pca.gov.pl

Pozostała część badania objęta jest systemem zarządzania. 

 

Kontakt

Artur Przybyła

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych
tel. 32 295 56 58, 734423939
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laboratorium Chemiczne

tel. 32 295 56 03
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laboratorium Badań Środowiskowych

tel. 32 295 58 59
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapytania ofertowe / Zlecenia

Zapytania ofertowe oraz zlecenia prosimy kierować na adres:

 • Laboratorium Chemiczne:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Laboratorium Badań Środowiskowych:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.