• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Hutnik 2019

10 maja 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą Św. odprawioną w intencji hutników i ich rodzin w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W obchodach hutniczego święta uczestniczyli przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy.

Read more...

Barbórka 2018

Dnia 6 grudnia 2018 roku Zakłady Górniczo-Hutnicze „ZGH „Bolesław” S.A. świętowały dzień patronki górników św. Barbary. Tegoroczne obchody górniczego święta miały szczególnie uroczysty charakter, ponieważ obchodzono jubileusz 50-tej karczmy piwnej. To w ZGH Bolesław odbyła się m.in. jedna z pierwszych karczm piwnych w Polsce.

Read more...

Targi Energii 2017 Jachranka

Targi Energii to konferencja, organizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń energetycznych w kraju.

Read more...

Barbórka 2016

Dnia 2 grudnia 2016 roku Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. obchodziły uroczystości z okazji Dnia Górnika. W tym roku Barbórka odbywała się w cieniu tragedii w kopalni „Rudna” w Polkowicach, gdzie straciło życie 8 górników. Żałoba połączyła górniczą wspólnotę, w związku z czym obchody górniczego święta miały charakter skromny oraz przebiegały w atmosferze powagi i zadumy.

Read more...

Hutnik 2018

Dzień Hutnika w tym roku obchodzono 18 maja. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą Św. odprawioną w intencji hutników i ich rodzin w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W obchodach hutniczego święta wzięli udział przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy. 

Read more...

Hutnik 2017

W tym roku uroczyste obchody z okazji Dnia Hutnika odbyły się 12 maja. Zgodnie z tradycją hutnicze świętowanie rozpoczął koncert zakładowej orkiestry dętej, po którym miała miejsce uroczysta akademia. W obchodach święta hutniczego wzięli udział przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych a także byli pracownicy.

 

Read more...

40-lecie Kopani „Pomorzany”

 

 

 

Jubileuszowe obchody 40-lecia  kopalni „Pomorzany” odbyły się 5 września 2014 roku.
 Ten niezwykle znaczący w dziejach zakładu górniczego jubileusz uczczono konferencją popularno-naukową, która przypomniała historię, osiągnięcia oraz postęp, jaki dokonywał się przez okres czterech dekad istnienia kopalni „Pomorzany”. Rolę gospodarza konferencji pełnił Prezes Zarządu Bogusław Ochab, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, władz lokalnych, środowisk naukowych współpracujących z kopalnią, kierownictwo Spółki, pracownicy dozoru kopalni, jak też byli pracownicy kopalni.

 

Read more...

Barbórka 2017

4 grudnia 2017r. jak co roku w ZGH „Bolesław” S.A. obchodzono Dzień św. Barbary, patronki górników. Na uroczystej akademii barbórkowej zgromadzili się przedstawiciele władz Spółki na czele z przewodniczącym Rady Nadzorczej ZGH „Bolesław” S.A. Panem Piotrem Janeczkiem, zaproszeni goście oraz odznaczeni pracownicy. 

Read more...

Połączenie ze spółką BOLESŁAW-RECYCLING

Zawiadamiamy, że  nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie,  ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie.  Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki Przejmującej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2017r. pod numerem wpisu 38 (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/3163/17/465).